A new dialect?

There is no doubt that the Irish Gaeltacht and the Scottish Gaeltacht are coming closer. I was at a first rate concert in Glasgow organised by Conradh na Gaeilge and an Lòchran a few days before St. Patrick’s Day. Tony Mac Ruairí and his daughter Megan from Rann na Feirste were singing at it. Megan also played the piano. I am not a musician, but I think that the accompaniment often intrudes in a traditional song. But in this case the accompaniment added greatly to the songs, sometimes in a dramatic fashion. Tony won the Men’s traditional singing competition in the Oireachtas in Letterkenny last year and he sang a few songs at Éigse Cholm Cille 2013 in Derry. Griogair Labhruidh from Ballachulish was also on the stage. He is a fantastic musician: he is a piper and a singer. And he also writes his own songs: he is writing a thesis on traditional music at present under the direction of Lillis Ó Laoire of Galway University. It was a mixed audience, but I was impressed by the number of young people there - Scottish Gaels in particular. English took a back seat that night. Màiri Nic Gumaraid published a bilingual collection of poetry last year with Irish translations by Liam Prut: Fo Stiùir a Faire- I will review it later. This collection is bigger than her first bilingual collection in 1988. I got to know Màire years ago – she was in my Irish class in Glasgow University. She told me at the time that she thought that the two Gaelic communities in Glasgow could come together and create their own dialect. I thought that she was being too optimistic: it was hard enough to persuade the Irish to turn out for any event in those days. But now I think that she was perhaps right. There are often Irish/Gaidhlig programmes on Raidió na Gaeltachta. A lot of people here in Ireland watch Gaidhlig programmes on Alba. An Irish speaker and a Gaidhlig speaker can communicate without using English if they speak slowly. A new dialect – that is a challenge for the Glasgow Gaels!

Canúint nua?

Tá Gaeltacht na hÉireann agus Gaeltacht na h-Alban ag éirí níos cóngaraí gan amhras. Bhí mé ag ceolchoirm den scoth a d’eagraigh Conradh na Gaeilge agus an Lòchran i nGlaschú cúpla lá roimh Lá ’le Pádraig. Bhí Tony Mac Ruairí agus a iníon Megan as Rann na Feirste ag canadh. Sheinn Megan an pianó chomh maith. Ní ceoltóir mé, ach sílim go gcuireann an tionlacan isteach in amhrán traidisiúnta go minic. Ach sa chás seo, chuir an cóiriúchán don phianó go mór leis na hamhráin- ar dhóigh dhrámatúil in amanna. Bhain Tony Comórtas Sean-nós na bhFear ag an Oireachtas i Leitir Ceanainn anuraidh agus dúirt sé cúpla amhrán ag Éigse Cholm Cille i nDoire. Bhí Griogair Labhruidh as Baile a’ Chaolais ar an ardán freisin. An-cheoltóir atá ann: is píobaire agus is amhránaí é agus scríobhann sé amhráin fosta: tá sé ag scríobh tráchtais ar cheol traidisiúnta ag an bhomaite faoi stiúir Lillis Uí Laoire, Ollscoil na Gaillimhe. Bhí meascán sa lucht éisteachta, ach chuaigh an líon daoine óga i bhfeidhm orm – na Gaeil Albanacha go háirithe. Baineadh a chinseal den Bhéarla sa halla an oíche sin. D’fhoilsigh Màiri Nic Gumaraid cnuasach filíochta dátheangach le leaganacha, Gaeilge le Liam Prút anuraidh: Fo Stiúir a Faire – déanfaidh mé léirmheas air níos moille. Tá an ceann seo i bhfad níos mó ná a céad chnuasach dátheangach i 1988. Chuir me aithne ar Mhàiri blianta ó shin – d’fhreastail sí ar mo rang Gaeilge in Ollscoil Ghlaschú. Dúirt sí liom ag an am gur chreid sí gurbh fhéidir leis an dá phobal Ghaelacha i nGlaschú teacht le chéile agus canúint dá gcuid féin a chruthú. Shíl mise go raibh sí ródhóchasach: bhí sé doiligh go leor na hÉireannaigh a mhealladh amach chuig ócáid ar bith sna laethanta sin. Ach anois is dóigh liom go raibh an ceart ag Màire, b’fhéidir. Bíonn cláracha Gaeilge/Gaidhlige ar Raidió na Gaeltachta go minic. Amharcann a lán daoine anseo in Éirinn ar na cláracha Gaidhlige ar an stáisiún teilifíse Alba. Is féidir le cainteoir Gaeilge agus cainteoir Gaidhlige cumarsáid a dhéanamh gan Béarla a úsáid má labhraíonn siad go mall. Canúint nua -sin dúshlán do Ghaeil Ghlaschú!