Abair amhrán Gaeilge!

Chuir Gaelscoil Éadáin Mhóir dlúthdhiosca amach tamall ó shin ‘Ó ghlúin go glúin’ ar a raibh rogha d’amhráin thraidisiúnta a bheadh an-úsáideach do mhúinteoir ar bith ar mhaith leis a dhaltaí a spreagadh tríd an cheol.

Thaispeáin an coláiste samhraidh, Coláiste Lurgan, go dtéann an ceol agus an craic le chéile: fuair siad níos mó na dhá mhilliún buille lena n-amhrán ‘Amhrán na gCupán.’

Nuair a bhí mé óg- roinnt blianta ó shin- bhí clár ceoil thraidisiúnta ar Raidió Éireann gach Satharn- The Walton Programme. Chríochnaigh an clár leis na focail ‘Agus más mian leat canadh, abair amhrán Éireannach’.

Anois is féidir linn a rá ‘Más mian leat amhrán a rá, abair amhrán Gaeilge’, toisc go bhfuil an méid sin amhrán i nGaeilge againn idir amhráin thraidisiúnta agus amhráin chomhaimseartha. Tá Bunscoil Cholmcille, Baile Stíl, i ndiaidh dlúthdhiosca a chur amach ar a bhfuil na hamhráin is déanaí – as Gaeilge! Ina measc tá ‘Is tú is áille ‘tá beo’, ‘Cailín na Gaillimhe’ agus ‘Mamma Mia’. Comhghairdeas le Rang 6 agus 7, agus leis na múinteoirí.

Dlúthdhiosca beomhar atá ann. Shílfeá gur tógadh na páistí sin leis an Ghaeilge – tá a bhfuaimniú chomh soiléir sin, ach ní raibh Gaeilge ag an fhormhór acu sular tháinig siad chuig an Bhunscoil. Rud éigin eile a léiríonn nach bhfuil Bunscoil Cholmcille ar chúl maidir leis na meáin: tá fráma pictiúir digiteach ar an bhalla taobh amuigh de sheomra na naíscoile.

Tá na tuismitheoirí agus na daltai ag cur suim mhór sa ghléas. Feiceann na tuismitheoiri cad é a dhéanann a bpáisti i rith an lae agus cuidíonn seo le caidreamh idir tuismitheoirí agus múinteoirí.

Tá caidreamh maith an-tábhachtach i naíscoil Ghaeilge: saol nua atá ann do na daltaí agus do na tuismitheoirí agus is cóir iad a chur ar a suaimhneas. Má fhaigheann siad tús maith sultmhar, rachaidh siad ar aghaidh leis an Ghaeilge.

Gaelscoil Éadáin Mhóir put out a CD recently ‘Ó ghlúin go glúin’ which had a selection of traditional songs which would be very useful for any teacher trying to motivate pupils through music.

The summer school, Coláiste Lurgan, showed that music and craic go together : they got more than two million hits with their song-‘Amhrán na gCupan’.

When I was young – a few years ago- there was a traditional music programme on Raidió Éireann every Saturday- The Walton Programme. The programme ended with the words ‘If you want to sing, do sing an Irish song.’

Now we can say ‘If you want to sing, sing a song in Irish.’ since we have so many songs in Irish, both traditional and modern.

Bunscoil Cholmcille, Steelstown, put out a CD recently with the latest hits - in Irish! Among the songs are ‘ What makes you beautiful’,‘Galway Girl’ and ‘Mamma mia’.

Congratulations to classes 6 and 7 and their teachers. It is very lively CD. You would think that these children had been brought up with Irish- their pronunciation is so clear, yet most of them did not have Irish before they came to the Bunscoil.

Something else that shows that Bunscoil Cholmcille is not behind regarding the media: there is a digital picture frame on the wall outside the Naíscoil. Parents and pupils are showing great interest in it. The parents see what the pupils do during the day and this helps the relationship between parents and teachers.

A good relationship is very important in an Irish nursery: it is a new world for the pupils and the parents and they have to be put at their ease.

If they get a good enjoyable start, they will continue with Irish.