Acht na Gaeilge

D’fhógair an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín an tseachtain seo caite gur mhaith léi barúlacha a fháil faoi Acht na Gaeilge.

D’fhógair an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín an tseachtain seo caite gur mhaith léi barúlacha a fháil faoi Acht na Gaeilge.

Tá lucht na Gaeilge ag iarraidh cearta bunúsacha le blianta. Tá cúrsaí i bhfad níos fearr anois ná mar a bhí siad san am a chuaigh thart. Faigheann gluaiseacht na Gaeilge airgead ón Bhreatain chun an teanga a chur chun cinn sa chóras oideachais, i saol an chultúir agus i saol an uile lae. Tá reachtaíocht de dhíth chun na cearta a fuair muid a chosaint. Ba chóir do Ghaeilgeoir a bheith ábalta an teanga a úsáid os comhair na cúirte, mar shampla, nó nuair atá sé ag déileáil le rannóg rialtais ar bith.

Ach ag an am céanna, caithfimid bheith cúramach. Ba chóir tosaíochtaí a bheith againn. Tá an tAire ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn sa Tionól. Ach an fiú é sin? An bhfuil níos mó ná seisear sa Tionól in ann óráid a thabhairt i nGaeilge? Chuir Meiriceánach saibhir airgead ar fáil ar na mallaibh chun caighdeán Béarla na MLA’s a ardú. Mo thrua an teagascóir Gaeilge má chruthaíonn siad an post sin, an duine bocht ag iarraidh cur leis na cúpla focal atá ag cuid acu. Moltar Gaeilge a chur ar chaipéisí Béarla an Tionóil. Ach caithfimid bheith réadúil. Cá mhéad duine a léann na caipéisí seo i mBéarla? An fiú drochGhaeilge a chur ar gobblegook Béarla? Cá mhéad a bheadh ábalta iad a léamh i nGaeilge, fiú dá mbeadh fonn orthu sin a dhéanamh? Bheadh sé i bhfad ní ba chiallmhara airgead a chaitheamh ar thionscnaimh a neartódh leis an Ghaeilge agus a thabharfadh stádas di. Níl nuachtán seachtainiúil againn faoi láthair. Cad faoi iris do dhaoine óga? Tá gréasán foilsitheoireachta de dhíth. Tá sé thar a bheith deacair eolas a fháil ar fhoilseacháin Ghaeilge. Agus mar fhocal scoir: ba cheart dúinn níós a dhéanamh ‘ar an talamh’ chun an Ghaeilge a chur chun cinn in áit bheith ag brath ar na polaiteoirí an t-am ar fad. Déanann siad meancóga in amanna.