Ag ullmhú don Fhéile

Tá a lán ábhair ar fáil do dhuine ar bith ar mhaith leis eolas a fháil ar Naomh Pádraig. In áit uaireanta a chaitheamh sa leabharlann (agus níl mé ag rá gur drochrud é sin) is féidir faisnéis go leor a fháil ar an Idirlíon taobh istigh de cúpla bomaite. Gabh chuig Google.

Tá a lán ábhair ar fáil do dhuine ar bith ar mhaith leis eolas a fháil ar Naomh Pádraig. In áit uaireanta a chaitheamh sa leabharlann (agus níl mé ag rá gur drochrud é sin) is féidir faisnéis go leor a fháil ar an Idirlíon taobh istigh de cúpla bomaite. Gabh chuig Google.

Ní bhaineann tú le Naomh Pádraig CSC (Celtic Supporters’ Club i mBaile Átha Cliath, le hainm Gaeilge!), nó le Naomh Pádraig CLG. ( Níl a fhios agam ar imir an Naomh sacar nó peil Ghaelach.) Faoi dheireadh faigheann tú iotrálacha faoin Naomh féin. Tá a lán suíomh ann. Tá www.seomraranga an-suimiúil: tá cur i láthair powerpoint ann. Is fiú go deo suíomh an BBC ar a bhfuil saol an Naoimh do pháistí idir 7 agus 11 bliain d’aois. Deirtear ar an suíomh, ‘Cé go bhfuil na hacmhainní dírithe ar pháistí, bainfidh daoine fásta sult as an eispéireas idirghníomhach’. Is féidir le tuismitheoirí agus páistí foghlaim ón suíomh le chéile.

Tá leabhair gan áireamh ar fáil ar Naomh Pádraig. Fuair mé ceann an-deas i siopa Veritas i nDoire ar na mallaibh: ‘Saol Naomh Pádraig, The Life of Saint Patrick’. Leabhar dátheangach atá ann. Téann dlúthdhiosca leis an leabhar. D’aistrigh an tOllamh Alan Titley an scéal ó Bhéarla agus léann sé an leagan Gaeilge. Léann Maureen O’Hara an scéal i mBéarla. Arís, is áis an-mhaith don fhoghlaimeoir fhásta é. Tá na pictiúir sa leabhar thar a bheith deas. Bronntanas iontach do pháistí atá ann. Tá cúpla meancóg sa téacs: mar shampla is léir gur athraigh an ríomhaire ‘siad’ go ‘said’ cúpla uair ag tús an leabhair ach is féidir le tuismitheoir nó le múinteoir sin a cheartú do pháiste go simplí. Mar sin de, téigh chuig an leabharlann, nó chuig an siopa leabhar agus bain úsáid as an ríomhaire. Bainfidh tú an-sult as an taighde.