An dúlagar

Tá Lá ’le Pádraig thart. Bhain mé an-sult as an lá, caithfidh mé a rá. Bhí an mórshiúl i nDoire ar fheabhas, ach ba chóir níos mó imeachtaí a bheith ann i ndiaidh na paráide. Agus ba chóir níos mó fógraíochta a bheith ann chomh maith.

Tugtar íomhá amháin de thír na hÉireann ar an lá: gealgháirí, ceiliúradh, craic agus ceol. Ach anois, brachán arís – agus fadhbanna an chúlú geilleagair.

Cruthaíonn an géarchéim fadhbanna eile – fadhbanna sláinte ach go háirithe. Dúirt Orla Bradshaw in ‘Foinse’ an tseachtain seo caite go bhfuil páistí chomh hóg le 13 bliain d’aois ag fulaingt le dúlagar. Luaitear dhá eagraíocht a chuidíonn le daoine óga sa tuairisc: ‘Headstrong’ agus ‘teenline.ie.’ Deir Margaret Bolger, bunaitheoir an líne chuidithe ‘Teenline’ go bhfuil ‘súnamaí’ d’fhéinmharú ag tarlú.

Tá alt in ‘Beo’ an mhí seo le Lisa Nic an Bhreithimh ar an téama céanna. Deir sí go bhfuil ráchairt mhillteanach ar an tseirbhís dheonach ‘Aware’ faoi láthair: thug beagnach 300,000 duine cuairt ar shuíomh ‘Aware’ anuraidh! Cuireann duine éigin scairt ar na Samaritans gach cúig soicind ó Éirinn nó ón Ríocht Aontaithe! Cuireadh 40,000 glaoch sa bhreis orthu anuraidh. Fadhbanna airgid ba chúis le cuid mhór de na glaonna.

Cuirtear i bhfad níos mó brú ar na seirbhísí sláinte mar gheall ar mheabhairghalar: seirbhísí dochtúra, leigheas, cuartaíocht bhaile, seirbhísí faoisimh srl. Bhí seirbhís chúram faoisimh i nDoire go dtí bliain ó shin. Bhí beirt bhanaltraí agus beirt oibrithe páirtaimseartha ag clúdach ceantar ollmhór: Doire- Léim an Mhadaidh- Dún Geibhinn- an Srath Bán. Ach tá an tseirbhís sin ar shiúl anois. Tá uair na cinniúna chugainn gan amhras.

Tá fadhb an fhéinmharaithe níos measa sa cheantar seo ná mar atá sí in áit ar bith eile san Eoraip. Tá na polaiteoirí ina suí ar bhuama ama. Ní thig leo súil a dhúnadh níos mó ar na fadhbanna a chruthaigh lucht an an rachmais.

Depression

St. Patrick’s Day is over. I really enjoyed it, I must say. The parade in Derry was excellent, but there should be more events after the parade. And it should also be more widely advertised.

One image of the land of Ireland is given on the day: cheerfulness, celebration, craic and music. But now back to porridge – and the problems of the recession.

The crisis creates other problems- health problems in particular. Orla Bradshaw said in ‘Foinse’ last week that children as young as thirteen are suffering from depression. Two organisations that help young people are mentioned in the report: ‘Headstrong’ and ‘teenline.ie.’ Margaret Bolger, founder of the Helpline ‘Teenline’ says that there is a tsunami of suicides at present.

There is an article by Lisa Nic an Bhreithimh in ‘Beo’ this month on the same theme. She says that the voluntary service ‘Aware’ is in great demand at present: almost 300,000 people visited the ‘Aware’ site last year! Somebody calls the Samaritans every five seconds in Ireland or the UK.

They received 40,000 extra calls last year. Many of the calls were due to financial difficulties. Mental illness puts much more pressure on the health services: doctor’s services, medication, home visits, respite services etc.

There was a respite service in Derry till a year ago, There were two nurses and two part-time workers covering a huge area: Derry, Limavady, Dungiven, Strabane. But that service is now gone.

We are definitely facing a crisis. The problem of suicide is worse in this area than anywhere else in Europe. The politicians are sitting on a time bomb. They cannot turn a blind eye any more to the problems created by people who have plenty of everything.