An Fhéile Pan-Cheilteach

D’éirigh go han-mhaith leis an Fhéile Pan-Cheilteach i nDoire an tseachtain seo caite.

D’éirigh chomh maith leis an ócáid, leoga, go mbeidh sí ag teacht ar ais anseo an bhliain seo chugainn! Bhí ceolchoirmeacha ann le ceol ó na sé réigiún Cheilteacha: Éire, Albain, Manainn, an Bhreatain Bheag, an Bhriotáin, agus an Corn. Chomh maith le céilithe agus ceolchoirmeacha, bhí ‘blas na dteangacha’ ann, le léachtaí agus ranganna teanga, ranganna Ghaeilge na hAlban le Máirín Nic Fhionguin agus Heather Clyne ina measc. I gceacht amháin, thug Máirín amach liosta de sheanfhocail sa Ghὰilig.

Mar sin de, chun an Fhéile a mharcáil, seo chuid de na seanfhocail, le haistriúchán Béarla agus le seanfhocail i nGaeilge na hÉireann atá cosúil leo.

The Pan-Celtic Festival in Derry last week was a great success. The event was so successful indeed, that it will be coming back next year! There were concerts with music from the six Celtic regions: Ireland, Scotland, the Isle of Man, Wales, Brittany and Cornwall.

As well as céilís and concerts, there were ‘language samplers’, with lectures and language classes, including Scottish Gaelic classes with Máirín Nic Fhonguin and Heather Clyne.

In one lesson Máirín gave out a list of proverbs in Scottish Gaelic.

So, to mark the festival, you can read below some of the proverbs, with an English translation along with Irish proverbs that are similar to them.

Abair ach beagan ach abair gu math e. Say a little, but say it well.

(Beagán a rá, ach é a rá go maith.)

An rud a thѐidfad o’t-súil, tѐid fad o’n chrìdhe. What goes far from the eye will go far from the heart.

( Seachnaíonn súil ní nach bhfeiceann. The eye avoids what it cannot see.i.e. Out of sight, out of mind )

Cha d’dhúin dorus nach d’fhoscail dorus. No door closes without another opening.

( Níor dhruid Dia doras amháin gan doras eile a oscailt. God never closed one door without opening another.)

Aithnichear duine ar a chuideacht. A man is known by his company.

( Inis dom cé hiad do chairde, agus inseoidh mé duit cé tú féin. Tell me who your friends are and I will tell you who you are.)

Cha sgeul rùin e is fios aig triuir air. A story that three people know is no secret.

( Ní scéal rúin a chuala triúr.)

Theid duine chun bὰs air sgὰth an nὰire. A man will die rather than be shamed.

( Is measa caill onóra ná gad an chrochadóra. Losing your good name is worse than the hangman’s rope.)

An ni ‘s an teid dὰil, theid dearmaid. Whatever Is delayed will be forgotten.

( An rud a théann I bhfad, téann sé i bhfuaire. What goes on for a long time becomes cold.)

Agus anois cúpla ceann i Manainnis ! And now for a few in Manx!

Ta fuill ny s’chee na ushtey. Blood is thicker than water.

( Is tibhe fuil ná uisce.)

Ta bee eeit jarroodit. Food that is eaten is forgotten.

(Ní cuimhin ar arán a itheadh inné. Bread eaten yesterday is not remembered.)

Moyll yn laa mie fastyr. Praise a good day in the evening.

{Moll an lá um thráthnóna. Praise the day in the evening. i.e Wait till something is over before you pass judgement.)