An Ghaeilge: bás nó beatha?

Chaill muid an nuachtán beag, Foinse, agus an nuachtán seachtainiúil Gaelscéal i mbliana. Deir Breandán Delap in Beo.ie an mhí seo ‘Má leanann rudaí mar atá, ní bheidh aon fhoilseachán Gaeilge againn le cur síos a dhéanamh ar bhás na bhfoilseachán Gaeilge’.

Is léir go bhfuil géarchéim ann maidir leis na nuachtáin chlóite ar fud na tíre. Stad The Sunday Tribune, The Roscommon Champion, agus The Longford News agus roinnt nuachtán eile ag foilsiú anseo ar na mallaibh. Níl nuachtán ceart ag lucht na Gaeilge. Fadhb mhór atá ann: go simplí, ní léann na Gaeilgeoirí. Mura léann daoine, mura scríobhann daoine, mura bpléann daoine, ní bheidh forbairt ar theanga. An bhfuil an scríbhinn ar an bhalla don Ghaeilge? Éiríonn tú éadóchasach in amanna, agus ansin spreagann rud éigin thú agus deir tú leat féin gur féidir muinín a chur sa todhchaí. Scríobhann John Mac Con Choille an mhí seo ar athnuachan na teanga in áit athbheochan na Gaeilge agus ar an rath a bhí ar na daltaí ó Choláiste Lurgan a raibh na milliúin buille acu nuair a chas siad amhráin mhóra an tsamhraidh i nGaeilge ar Youtube agus ar an Late, Late Show. Tá nóta dóchasach ag Mícheál Ó hAodha ina léirmheas ar ‘Leabhar Mór na nAmhrán’. (Cló Iar-Chonnacht). ‘Tá caoga bliain ó shin bhí an sean-nós i mbéal an bháis. Inniu tá an Ghaeltacht ag cúngú lá i ndiaidh lae, ach tá an chuma ar an scéal go bhfuil an sean-nós chomh sláintiúil is a bhí riamh, a bhuíochas sin den líon mór daoine óga atá ag gabháil dó’. Tá alt an-spéisiúil ag Diarmuid Johnson ar an Ghaeilge sa Bhreatan Bheag agus ar fhear atá ag cur an chéad fhoclóir Gaeilge – Breatnais le chéile. Sin cuid de na hailt atá ar beo.ie an mhí seo. Ach tá mé ag déanamh nach léifeadh daoine áirithe é dá gcuirfí é rompu ar thábla an bhricfeasta.

We lost the little newspaper Foinse and the weekly newspaper Gaelscéal this year.

In beo.ie this month Breandán Delap says: ‘If things continue as they are, we won’t have any Irish language publication to tell us about the death of Irish language publications’.

There is obviously a crisis throughout the country regarding printed newspapers. The Sunday Tribune, The Roscommon Champion, The Longford News and a numbers of other papers stopped publication here recently. Irish speakers do not have a proper newspaper.

It is a great problem: quite simply, Irish speakers don’t read. If people don’t read, if people don’t write, if people don’t discuss, a language will not develop.

Is the writing on the wall for Irish? Sometimes you become pessimistic, and then something encourages you and you tell yourself that you can be confident about the future. John Mac Con Choille talks this month about updating Irish rather than reviving Irish and speaks about the success of the pupils from Coláiste Lurgan who received millions of hits when they sang the top songs of the summer on Youtube and the Late, Late Show.

Mícheál Ó hAodha has an optimistic note in his review of ‘Leabhar Mór na nAmhrán’(Cló iar-Chonnacht). ‘Sean-nós singing was dying 50 years ago. Today the Gaeltacht is becoming smaller by the day, but it seems that sean-nós is as healthy as ever, thanks to the large number of young people taking it up.’

Diarmuid Johnson has a very interesting article on Irish in Wales and on the man who is compiling the first Irish-Welsh dictionary.

Those are some of the articles in beo.ie this month. But I suppose some people would not read it if it was put in front of them on the breakfast table.