An Lúibín 2

Luaigh mé an Lúibín,iris Chumann Gaeilge na hAstráile cúpla seachtain ó shin. Tháinig eagran eile amach idir an dá linn ina mbeidh suim mhór ag daoine anseo in Éirinn.

Luaigh mé an Lúibín,iris Chumann Gaeilge na hAstráile cúpla seachtain ó shin. Tháinig eagran eile amach idir an dá linn ina mbeidh suim mhór ag daoine anseo in Éirinn.

Tugtar tuairisc ar sheimineáir i gColáiste Newman, Ollscoil Melbourne. I gceann amháin thug an Dochtúir Larry Geary, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, léacht ar an tréimhse 1879 – 1882, aimsir Chogadh na Talún. Thug an Dochtúir Dianne Hall, Ollscoil Victoria, léacht ar chiníochas agus na Gaeil san Astráil – íomhaí na nÉireannach i gcartúin in irisí idir 1860 agus 1920.

In alt eile, tá cur síos ar an chogadh in éadan na ndrugaí i Meiriceá Laidineach agus sna Stáit Aontaithe. ‘D’éirigh leis an Cholóim amháin an fhadhb a leasú…ach níl aon laghdú tagtha ar sholáthar na ndrugaí sa régiún i gcoitinne.‘

Bhí spéis mhór agam san alt ar Ghaeilge éigeantach na sna scoileanna. Caitheann daltaí 14 bliain i scoileanna (sa Deisceart) ag foghlaim Gaeilge ach ‘tá na mílte Éireannach tagtha chun na hAstráile le blianta beaga anuas, agus ar éigean ab fhéidir leat comhrá a dhéanamh i nGaeilge le 5% díobh.’Deirtear gur chóir múineadh na Gaeilge a fhágáil faoi chúram sainmhúinteoirí a bhfuil fíorshuim acu sa teanga. Luaitear fadhb mhór maidir le teagasc na teanga náisiúnta: an méid sin múinteoirí nach bhfuil ábalta an aimsir fiú a phlé i nGaeilge. Deir daoine áirithe gur fearr an Ghaeilge a mhúineadh ar bhealach tarraingteach sna bunscoileanna agus ábhar roghanach a dhéanamh di ina dhiaidh sin. Ábhar machnaimh gan amhras. Is léir nach féidir cúrsaí a bheith ag dul ar aghaidh mar atá siad.

Téann achoimre shimplí le gach alt. Níl ‘Tá peann m’uncail ar thábla m’aintín’ i gceist anseo: bheadh an foghlaimeoir ábalta an-tairbhe a bhaint aisti. Is féidir tosú leis an leagan simplí agus ansin an bunalt a léamh.

Cuireann an Cumann nuachtlitir i nGaeilge amach go rialta ar a shuíomh, An Fhuinneog Ghaelach, le sonraí faoi imeachta ar fud na tíre, ranganna Gaeilge ina measc. Má tá cairde gaoil agat san Astráil, cuir an t-eolas in iúl dóibh maidir leis an suíomh iontach seo (gaeilgesanastrail.com)