An Nollaig sórtáilte – Le cuidiú Dé!

Beidh dlúthdhiosca den scoth ag teacht amach ar an 10ú lá de mhí na Nollag – Le cuidiú Dé. ‘Le cuidiú Dé’ an t-ainm atá ar an dlúthdhiosca! Amhráin atá ceolta ag ceoltóirí clúiteacha Ghaoth Dobhair agus na Rosann a bheidh ann. Thug na hamhránaithe uilig a gcuid ama go deonach. I measc na hamhránaithe beidh Máire Ní Bhraonáin (Clannad), Máiréad Ní Mhaoinigh (Altan), Aoife Ni Fhearraigh, Gearóidín Bhreathnach – agus Daniel O’Donnell! Tá Daniel ag ceol as Gaeilge den chéad uair- agus tá jab iontach déanta aige. Tá Gaeilge an-mhaith aige- rinne sé agallamh ar Raidió na Gaeltachta Dé hAoine seo caite agus bíonn a chlár féin aige ar TG4 gach Luan ‘Ceol Daniel’. Cé go bhfuil sé iontach gnóthach faoi láthair - beidh sé ag dul go Meiriceá ag tús na míosa seo - duirt sé láithreach bonn go mbeadh sé breá sásta amhrán a rá ar an dlúthdhiosca nuair a rinneadh teagmháil leis. Beidh an t-airgead uilig ón dlúthdhiosca ag dul chun sochair do Cúram Baile Óspíse Dhún na nGall. Chum Eilín Ní Bhaoill as Rann na Feirste na hamhráin uilig.‘Chuir Eilín agus a cara Maighréad Hanlon tús leis an tógra seo mar gur chreid siad gur bealach éifeachtach agus fiúntach a bheadh ann ceoltóiri ó bhunadh Dhún na nGall agus amhráin Ghaeltachta a thabhairt le chéile ar mhaithe le hairgead a chruinniú do charthanacht.’ Cosnaíonn an dlúthdhiosca €15 agus beidh sé ar fáil ón 10ú lá ón Chultúrlann, Doire, Cooldiscs, Sráid an Fheabhail, Doire (in aice leis an Bhusáras), agus i siopaí éagsúla i gContae Dhún na nGall. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó: lecuidiude.com

Tá Le cuidiú Dé le seoladh ar an 10ú lá de mhí na Nollag in Áislann Rann na Feirste, ar 8.30.

Christmas sorted – le cuidiú Dé (with God’s help)

A first rate CD will be coming out on 10 December – le cuidiú Dé (with God’s help) ‘Le cuidiú Dé’ is the name of the CD! All the singers are giving their time voluntarily. The CD features well known singers from Gaoth Dobhair and the Rosses. They include Máire Ní Bhraonáin (Clannad). Máiréad Ní Mhaonaigh (Altan), Aoife Ni Fhearraigh, Gearóidín Bhreathnach and – Daniel O’Donnell! Daniel sings in Irish for the first time and he has done a great job! He has very good Irish- he did an interview on Raidió na Gaeltachta last Friday and he has his own programme on TG4 – ‘Ceol Daniel’. Although he is extremely busy just now- he will be going to America at the beginning of this month- as soon as he was contacted, he said that he would do a song on the CD. All money raised will be going to Donegal Hospice Homecare. Eilín Ní Bhaoill from Rann na Feirste composed all the songs. ‘Eilín and her friend Maighréad Hanlon started this project because they thought that it would be a good worthwhile idea to bring Donegal singers and Gaeltacht songs together to raise money for a charity.’ The CD costs €15 and will be available from 10 December in the Cultúrlann, Derry, Cooldiscs, Foyle Street, Derry (next to the Bus Station), and in various shops in County Donegal. Further information may be had from: lecuidiude.com. The official launch will be in the Áislann, Rann na Feirste, at 8.30 on the 10 December.