An tArdeaspag nua

Archbishop Eamon Martin is congratulated his mother Catherine.  'Ordination of Monsignor Eamon Martin as Coadjutor Archbishop of Armagh'  St.Patrick's Cathedral, Armagh, .'21 April 2013'CREDIT: LiamMcArdle.com
Archbishop Eamon Martin is congratulated his mother Catherine. 'Ordination of Monsignor Eamon Martin as Coadjutor Archbishop of Armagh' St.Patrick's Cathedral, Armagh, .'21 April 2013'CREDIT: LiamMcArdle.com

Ba mhaith le Gaeilgeoirí Dhoire agus an cheantair máguaird comhghairdeas a dhéanamh leis an Ardeaspag nua, Eamon Martin.

Cara mór na Gaeilge atá ann. Léiríonn sé an-suim sa Ghaeloideachas. Aithníonn sé tábhacht na teanga i saol na hEaglaise agus i saol na tíre. Nuair a bhí sé i nDoire, chuir sé isteach a sheal ag léamh an Aifrinn i nGaeilge i dTeach Nasaire. Bhain sé úsáid as an Ghaeilge ina óráid ag deireadh na seirbhíse Dé Domhnaigh seo caite in Ardeaglais Ard Mhacha.

Dúirt sé ag tús a óráide i nGaeilge:

“Agus dóibh siúd ar fud na tíre a thug am le cúpla mí anuas le scríobh chugam, nó a chuir scairt orm, ag gealladh domsa paidreacha a rá ar mo shon, tugaim buíochas ó mo chroí amach. Cuimhneoidh mé oraibh i mo chuid paidreacha féin, agus bígí cinnte go ndéanfaidh mé mo dhícheall sa ghairm seo ó Dhia i mo shaol.”

Rinne sé tagairt dá dheoise nua:

‘Agus mé ag teach chuig an áit iontach seo, Ard Mhacha, croí Críostaí na hÉireann, guím mar a ghuigh Naomh Pádraig:

Críost liom,

Críost romham,

Críost i mo dhiaidh,

Críost istigh ionam,

Críost fúm,

Críost os mo chionn,

Críost ar mo láimh dheas,

Críost ar mo láimh chlé.’

Bhí an tAoire Maith agus an coincheap ‘amhrán núa’, nó ‘tús nua’ mar théamaí aige ina aitheasc, agus chríochnaigh sé go simplí ach go tráthúil:

“Sé an Tiarna m’Aoire, ní bheidh aon ní de dhíth orm.”

The new Archbishop

Irish speakers in Derry and the surrounding area would like to congratulate the new Archbishop, Eamon Martin. He is a great friend of the Irish language. He shows great interest in Irish medium education. He recognises the importance of the language in the life of the Church and in the life of the community. When he was in Derry, he took his turn reading the Irish Mass in Nazareth House. He used Irish in his address at the end of the service in Armagh Cathedral last Sunday.

He said in Irish at the start of his address:

“And to those of you throughout the country who have given up time over the past few months to write to me, or to give me a call, promising to offer up prayers for me, I give heart-felt thanks. I shall remember you in my own prayers, and you can be assured that I will do my best in this new calling from God in my life.”

He referred to his new diocese:

“And as I come to this wonderful place, Armagh, the Christian heart of Ireland, I pray as Saint Patrick did:

‘ Christ with me,

Christ before me,

Christ behind me,

Christ within me,

Christ below me,

Christ above me,

Christ on my right hand.

Christ on my left hand.’

He used the themes of ‘The Good Shepherd’ and ‘a new song’, or ‘a new beginning’ in his address, and he finished simply, but aptly:

“The Lord is my Shepherd, there is nothing I shall want.”