ART Ó GRÍOFA

Rugadh Art Ó Gríofa i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1871. D’fhág sé an scoil nuair a bhí sé 12 bliain d’aois agus rinneadh clódóir de. Bhuail an eitinn é agus chuaigh sé go dtí an Afraic Theas ar feadh bliana ar mhaithe a shláinte. Tháinig sé ar ais go hÉirinn i 1899 agus bhunaigh sé an nuachtán ‘The United Irishman’. Bhunaigh sé Cumann na nGaedheal i 1904: d’aontaigh an eagraíocht sin le heagraíochtaí eile agus bunaíodh Sinn Féin de thoradh an aontais seo. Ach ní raibh Ó Gríofa ina phoblachtánach. Bhí sé i bhfabhar démhonarcachta: bheadh Éire neamhspleách ó Shasana ach bheadh nasc idir an dá thír trí mheán corónach amháin. Ní raibh sé páirteach in Éirí Amach na Cásca ach cuireadh i bpríosún é go minic idir 1916 agus 1921. Chreid sé gurbh ‘uirlis níos cumhachtaí an fórsa morálta ná an lámh láidir’. Toghadh é mar leas-Uachtarán ar an Chéad Dáil i 1919. Bhí sé i gceannas thoscaireacht na hÉireann a shínigh an Conradh Angla-Éireannach i 1922. Níor aontaigh de Valera leis an Chonradh. Bhí scoilt i Sinn Féin agus tháinig Cogadh na gCarad ina diaidh. Chaith Ó Gríofa tréimhse mar Uachtarán ar Dháil Éireann ó Eanáir 1922 go dtí Lúnasa 1922. Bhí sé caite ag an strus agus fuair sé bás go tobann ar an 12 Lúnasa 1922 mar gheall ar an chéislínteas.

ARTHUR GRIFFITH

Arthur Griffith was born in Dublin in 1871. he left school at the age of twelve and he became a printer. He contracted tuberculosis and he went to South Africa for a year to improve his health. He came back to Ireland in 1899 and he founded the paper ‘The United Irishman’. He founded Cumann na nGaedheal in 1904: this organisation joined up with other organisations and Sinn Féin was founded as a result. But Griffith was not a republican. He favoured a dual monarchy: Ireland would be independent of England but there would be a link between the two countries through one monarchy. He did not take part in the Easter Rising but he was imprisoned frequently between 1916 and 1921. He believed that ‘moral force was more powerful than the heavy hand’. He was elected Vice-President of the first Dáil in 1919. He headed the delegation that signed the Anglo-Irish Treaty in 1922. De Valera did not agree with the Treaty. There was a split in Sinn Féin and the Civil War ensued. Griffith spent a period as president of Dáil Éireann from January till August 1922. He was worn out with stress and he died suddenly on 12 August 1922. His death was caused by tonsillitis.