BAILTE FEARAINN LÉIRITHE

Tá na logainmneacha thar a bheith tábhachtach. Is cuid shaibhir dár n-oidhreacht iad. Tugann siad léargas dúinn ar an tírdhreach, ar stair na ndaoine a chuaigh romhainn, agus ar an dúlra. D’fhoilsigh Comhairle an Iúir agus Mhúrn leabhrán ar na mallaibh, ‘Bailte Fearainn Ard Mhacha Theas’. Deir Ciarán Mac Murchaidh sa réamhrá go bhfuil súil aige go mbainfidh daoine sult as an leabhrán idir fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus dhaoine a bhfuil spéis acu i stair an cheantair agus go gcuirfidh sé le tuiscint agus le coiméadú oidhreacht na mbailte fearainn. Tá jab iontach déanta ag Aonad Gaeilge na Comhairle. Beidh muintir Ard Mhacha an-bhuíoch de as an obair a chuir sé isteach, agus beidh duine ar bith a léann an leabhrán faoi chomaoin aige freisin. Tá cuid mhaith dár logainmneacha caillte againn cheana féin. Cailleadh ciall na logainmneacha nuair a scríobhadh síos i litriú an Bhéarla iad. Cad is ciall le Aughanduff, Carrickgallogly, Cullyhanna, Drumnahoney, Sheetrim, mar shampla? Ach nuair atá na foirmeacha Gaeilge agat, (Áth an Daimh, Carraig Ghalloglach, Coilleach Eanach, Droim Chonnaidh, Sítroim) osclaíonn siad doirse: doirse na staire agus na seandálaíochta, doirse na tíreolaíochta, doirse na miotaseolaíochta. Chomh maith le haistriúcháin, tugtar míniúcháin na n-ainmneacha don léitheoir. Léiríonn an leabhrán seo taighde den chéad scoth. Saothar beag spreagúil atá ann. Tá an-eolas ag an fhoireann ar an cheantar. Ba chóir do Chomhairlí eile leanúint ar lorg an Iúir.

TOWN-LANDS EXPLAINED

Place-names are of great importance. They are part of our heritage. They tell us about the landscape, about the history of the people who have gone before us, and about nature. Newry and Mourne Council published a booklet recently, ‘Town-lands of South Armagh.’ Ciarán Mac Murchaidh says in the foreword that he hopes that both learners of Irish and those interested in the history of the area will enjoy the booklet and that that it will make a contribution to the understanding and preservation of the town-land heritage. The Council’s Irish unit have done a wonderful job. The people of Armagh will be indebted to them for the work that they have put in, and anyone who reads the booklet will be grateful to them also. Many of our place-names have already disappeared. The meaning of place-names was lost when they were written down with an English spelling. What are the meanings of Aughanduff, Carrickgallogly, Cullyhanna, Drumnahoney, Sheetrim, for instance? But when you know the Irish forms doors are opened: doors into history, archaeology, geography, mythology (Áth an Daimh: The Ford of the Ox; Carraig Ghalloglach: The Rock of the Galloglasses; Coilleach Eanach: The Wood of the Marshes; Droim Chonnaidh: The Ridge of the Firewood; Sítroim: Fairy Ridge). As well as translations, the reader is given explanations of the names. This booklet is an example of research of the highest quality. It is an inspiring little work. The team who produced it know the area very well. Other Councils should follow Newry’s example.

RANGANNA

Beidh na ranganna Gaeilge ag tosú arís ar an Mháirt,18 Eanáir i Halla Mhuire, Magh, ar 5.30. Bainfidh tuismitheoirí ar mhaith leo cuidiú lena bpáistí tairbhe mhór as an tsraith seo. Tuilleadh eolais: 9384572.

Irish classes recommence in St. Mary’s Community Hall, Muff on Tuesday, 18 January. The classes will be of great help to parents wishing to help their children with the language. Further information: 9384572.