Beo go fóill

Share this article

Tá an-éagsúlacht san eagrán reatha de beo.ie arís.

Cuirtear agallamh ar Antoine Ó Coileáin, ceannaire Gael Linn. Freagraíonn sé ceisteanna ar a chuid oibre le Bord na Gaeilge agus ansin ar a ndéanann sé anois le Gael Linn.

Bhí fadhbanna go leor ag Gael Linn nuair a thosaigh sé ag obair leis an eagras – fadhbanna airgeadais go háirithe,.

Déanann sé cur síos ar thionscnaimh oideachasúla Ghael Linn chomh maith lena obair phobail agus le tairgeadh ceirníní de cheol traidisiúnta- obair ina raibh Gael Linn ina cheannródaí.

Déantar tagairt i gcúpla alt don léirsiú mór ar son na teanga i mBaile Átha Cliath an mhí seo caite: Lá Mór na Gaeilge.

Tá nóta éadóchasach san eagarfhocal, áfach.

Bhí mórshiúl i Sligeach ar son na Gaeilge i 1905.

Bhí níós mó ná 17,000 cainteoir dúchais sa chontae ag an am, cuid acu nach raibh Béarla acu.

Ach tá na cainteoirí dúchais uilig i Sligeach ag iompar na bhfód anois.

Tá alt an-ghreannmhar ag Balor ar an aimsir in Éirinn agus ar rudaí eile a chruthaigh stoirm sa tír seo.

Cuireann Ciara Nic Gabhann an cheist: ‘Ar chóir saothar luachmhar oidhreachta a thabhairt ar ais do na tíortha as ar tháinig sé?

Clúdaíonn eagrán an Mhárta spórt, stair, taisteal, cúrsaí reatha (an Úcráin san áireamh) agus a lán eile.

Tá cur i láthair iontach ag an iris: tá cuma an-phroifisiúnta uirthi agus tá rud éigin ann d’achan duine.

Tá a leithéid seo d’iris de dhíth ag an am seo go háirithe. Chuir duine éigin ceist ar an suíomh idirlín Nuacht24 ar na mallaibh: An féidir an iriseoireacht a chothú mura bhfuil irisí ann?

Tá an iris mhíosúil, an tUltach, i mbaol i ndiaidh 90 bliain.

Tá beo.ie féin faoi bhagairt, de réir cosúlachta.

Na nuachtáin agus na hirisí inniu. An raidió agus an teilifís amárach?

Agus an curaclam scoile arú amárach?

There is great variety in the current edition of beo.ie.

There is an interview with Antoine Ó Coileáin, the head of Gael Linn.

He answers questions on his work with Bord na Gaeilge and then on his work at present with Gael Linn. Gael Linn had many problems when he started working with the organisation- financial problems in particular.

He outlines the educational work of Gael Linn, as well as its community work and its pioneering work in producing records of traditional Irish music.

There are a couple of articles on the Great March in Dublin in support of the language last month, Lá Mór na Gaeilge.

There is a pessimistic note in the editorial, however. There was a great march in Sligo in support of Irish in 1905.

There were more than 17,000 native speakers in the county at that time, some of whom did not speak English. All the native speakers in Sligo are dead and buried now. Balor has a very funny article on the weather in Ireland and on some other things that have created a storm in this country. Ciara Nic Gabhann asks the question: Should valuable works of art be given back to those countries from which they came? The March edition covers sport, history, travel, current affairs (including Ukraine), and much more. The lay out of the magazine is of a very high standard: it looks very professional and it has something for everyone. Magazines like this are particularly important at this time. Somebody asked recently on the Internet site Nuacht24: Can we promote journalism if we have no magazines? The monthly magazine, an tUltach, is in danger, after 90 years. And beo.ie itself is under threat, apparently. Magazines and newspapers today. Radio and television tomorrow? And the school curriculum the day after tomorrow?