BEO LÚNASA

Share this article

Tá a lán alt machnamhach in ‘Beo’ an mhí seo. Tá píosa conspóideach ag Donncha Ó hÉallaithe:’Géarchéim na hEaglaise Rómhánaí in Éirinn’. Deir sé gur deacair do na daoine a fuair a gcreideamh le hoidhreacht a chleachtadh a thuilleadh san Eaglais Rómhánach. Tá réiteach aige, ach sílim go bhfuil sé rud beag soineanta. Léigh tú féin é!

Ar an téama céanna,tá alt an-suimiúil ag Ciara Nic Gabhann faoi thaispeántas atá ar siúl in Iarsmalann na Breataine, Londain,faoi láthair, ina bhfuil suas le 120 taise naomh agus mairtíreach. ‘Téann sé i bhfeidhm ar dhuine agus cuireann sé leochailleacht na beatha i gcuimhne dó.’

Ag fanacht i Londain, scríobhann Áine Ní Lanagáin go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Hammersmith agus Fulham Irish Cultural Centre Hammersmith a dhúnadh. Bíonn ranganna ceoil, teanga, staire agus ealaíne, chomh maith le scéalaíocht, drámaí, scannáin srl, ar siúl sa lárionad. Bíonn imeachtaí ar leith do sheandaoine ann agus tá leabharlann iontach san ionad fosta. Seo sampla eile de thorthaí na ‘géarchéime’. Tá fiacha suas le £150m ag an Chomhairle agus is mian leo an áit a dhíol. Cailleadh na milliúin punt i gcéiríbí i Londain an tseachtain seo caite, agus anois tá na húdaráis ag iarraidh áis den scoth a bhaint den phobal. Tá áiteanna mar sin de dhíth i gcathracha móra na Breataine ag an am seo go háirithe, nuair atá an imirce an-ard arís.

Tá mórán eile in ‘Beo’ na míosa seo - eagrán mór iontach. Bain sult as! (www.beo.ie)

BEO - AUGUST EDITION

There is much food for thought in ‘Beo’ this month. Donncha Ó hÉallaithe has a contoversial piece: ‘The Roman Catholic Church’s Crisis in Ireland’. He says that it is difficult for those who inherited their faith to practice it any more in the Roman Catholic Church. He has a solution. but I think it is a bit naive. Read it yourself!

On the same theme, Ciara Nic Gabhann has a very interesting article about an exhibition running in London at present, in which there are around 120 relics of saints and martyrs. ‘It makes a deep impression on you and shows how fragile life is’.

Staying in London, Áine Ní Lanagáin writes that Hammersmith and Fulham Council plan to close Hammersmith Irish Cultural Centre. There are Irish language classes, music classes, history and art classes as well as story telling, drama, films etc. in the Centre. There are special events for older people, and there is also a marvellous library in the Centre. Millions of pounds were lost in the riots in London last week, and now the authorities are trying to take a first rate facility away from the community. Places like that are needed in the large cities in Britain, paricularly just now, when we have high emigration again.

There is much more in ‘Beo’ this month- a bumper edition! Enjoy it! (wwwww.beo.ie)