Beo nó marbh

Tá beo.ie ar an saol le trí bliana déag. Tá mé cinnte go bhfuil achan duine tinn tuirseach díom agus mise ag rá mí i ndiaidh míosa cé chomh maith is atá ann iris idirlín seo. Ach is iris den scoth í agus bíonn éagsúlacht ann i gcónaí – agallaimh le daoine iomráiteacha, cúrsaí reatha, spórt, taisteal, srl.srl.

Freastalaíonn sí ar leibhéil éagsúla ábaltachta. Fuair an suíomh níos mó ná 100,000 cuairt anuraidh. Ach anois tá an iris idirlín is fearr in Éirinn i mbaol: ní bheidh sí ag fáil deontais níos mó. Rachaidh sí ar aghaidh go deonach ar feadh tréimhse.

Tá an iriseoireacht Ghaeilge i gcontúirt gan amhras: chaill muid seirbhís nuachta an tseachtain seo le himeacht Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Más mian leat beo.ie a choinneáil beo, gabh chuig an suíomh beo.ie agus léigh an t-eagarfhocal ‘Troid agus todhchaí beo.ie‘. Tá do thacaíocht de dhíth ar an tionscnamh seo.

Alive or dead

Beo.ie has been in operation for thirteen years. I am sure that everyone is sick and tired of me saying month after month how good this Internet magazine is.

But it is a first class magazine which always has a variety of material- an interviews with notable personalities, current affairs, sport, travel etc. etc.

It caters for all ability levels.

The site received more than 100,000 visits last year. But now Ireland’s leading internet magazine is in danger: it will no longer receive a grant.

It will continue on a voluntary basis for a while. Beyond any shadow of a doubt, Irish language journalism is in grave danger: we lost a news service this week with the demise of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

If you want to keep beo.ie alive, go to the beo.ie site and read the editorial ‘Troid agus todhchaí beo.ie’ (Fighting for the future of beo.ie).

This project needs your support.

Ceacht eile

We are giving some space to the beginners again this week. Practice these phrases with an Irish speaking friend, and try them out when you get a chance.

Dia duit. Hello

Dia is Muire duit. Hello (The answer to ‘Dia duit’)

Slán! Gooodbye (This gives us ‘So long’ in English.)

Maidin mhaith! Good morning!

Oíche mhaith! Good night!

Lá breá! Fine day!

Cad é mar atá tú? How are you?

An bhfuil tú go maith? Are you well?

Gabh mo leithscéal. Excuse me.

Le do thoil. Please.

Go raibh maith agat. Thank you.

Ná habair é. Don’t mention it.

Ádh mór ort! Good luck!

If you work hard at these phrases, and at the phrases you got last week, you could become a minister with responsibility for the Gaeltacht some day.

Have you been reading the papers this week?