Beocht sa dóchas

Tháinig tuairisc amach an tseachtain se caite a chuir an-imni orm. Dúirt an Dochtúir Brian Ó Curnáin in ‘Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach ‘ go mbeidh réabhlóid de dhíth sa phobal le go mbeidís Gaelach arís. Rinne sé a chuid taighde i nGaeltacht Chonamara. Dúirt sé go raibh na tuismitheoií sa cheantar sin ag tiomáint a bpáistí níos mó i dtreo an Bhéarla. Ar an taobh dearfach de, tá Béarla na gcainteoirí dúchais óga níos fearr ná Béarla pháistí na Galltachta: ní chuireann an Ghaeilge isteach sa Bhéarla. Ach tá Gaeilge na páistí sa Ghaeltacht níos laige ná an Ghaeilge a bhí ag daltaí i scoileanna Gaeltachta tríocha bliain ó shin, abair. Agus táimid ag caint ar Ghaeltacht Chonamara, an ceantar Gaeltachta is láidre sa tír b’fheidir. Tá an Ghaeilge le sonrú ansin níos mó ná in áit ar bith eile. Tá TG4 lonnaithe ansin. Tá ceannáras Raidió na Gaeltachta ansin.Tá an conradh don nuachtán idirlín Tuairisc.ie ag comhlacht as Conamara. Tá scríbhneoirí agus ceoltóirí clúiteacha ina gcónaí ansin. Téann na céadta dalta go Coláiste Lurgan gach samhradh. Bhí daltaí ón choláiste ar an Late Late Show anuraidh agus tá cháil dhomhanda aige anois. Tá Ollscoil na Gaillimhe ar leac an dorais, áit a bhfuil scoláirí Gaeilge den chéad scoth. Agus tá Cathair na Gaillimhe níos Gaelaí ná cathair ar bith eile in Éirinn. Cluineann tú Gaeilge sna siopaí agus ar na sráideanna. Tá a lán comharthaí Gaeilge le feiceáil i lár na cathrach. Ach d’ainneoin sin is uile, tá meath ar an Ghaeilge i gConamara. Ach dá dhonacht an scéal caithfear dóchas a choinneáil. Lasmuigh den Ghaeltacht tá an Ghaelscolaíocht ag dul ó neart go neart in achan áit beagnach. Tá níos mó páistí ag foghlaim Gaeilge agus aithníonn níos mó tuismitheoirí luach na Gaeilge. Ach caithfimid timpeallacht na Gaeilge a cruthú ar fud na tíre. Ní leor cúpla focal sa Tionól nó sa Dáil agus rud ar bith taobh amuigh. Caithfimid polaiteoirí amaideacha a sheachaint agus dul ar aghaidh leis an athbheochan. Thig leo tinneas bhéal an ghoile a chur orthu féin le curaí agus iógart más mian leo.

Tháinig tuairisc amach an tseachtain se caite a chuir an-imni orm. Dúirt an Dochtúir Brian Ó Curnáin in ‘Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach ‘ go mbeidh réabhlóid de dhíth sa phobal le go mbeidís Gaelach arís. Rinne sé a chuid taighde i nGaeltacht Chonamara. Dúirt sé go raibh na tuismitheoií sa cheantar sin ag tiomáint a bpáistí níos mó i dtreo an Bhéarla. Ar an taobh dearfach de, tá Béarla na gcainteoirí dúchais óga níos fearr ná Béarla pháistí na Galltachta: ní chuireann an Ghaeilge isteach sa Bhéarla. Ach tá Gaeilge na páistí sa Ghaeltacht níos laige ná an Ghaeilge a bhí ag daltaí i scoileanna Gaeltachta tríocha bliain ó shin, abair. Agus táimid ag caint ar Ghaeltacht Chonamara, an ceantar Gaeltachta is láidre sa tír b’fheidir. Tá an Ghaeilge le sonrú ansin níos mó ná in áit ar bith eile. Tá TG4 lonnaithe ansin. Tá ceannáras Raidió na Gaeltachta ansin.Tá an conradh don nuachtán idirlín Tuairisc.ie ag comhlacht as Conamara. Tá scríbhneoirí agus ceoltóirí clúiteacha ina gcónaí ansin. Téann na céadta dalta go Coláiste Lurgan gach samhradh. Bhí daltaí ón choláiste ar an Late Late Show anuraidh agus tá cháil dhomhanda aige anois. Tá Ollscoil na Gaillimhe ar leac an dorais, áit a bhfuil scoláirí Gaeilge den chéad scoth. Agus tá Cathair na Gaillimhe níos Gaelaí ná cathair ar bith eile in Éirinn. Cluineann tú Gaeilge sna siopaí agus ar na sráideanna. Tá a lán comharthaí Gaeilge le feiceáil i lár na cathrach. Ach d’ainneoin sin is uile, tá meath ar an Ghaeilge i gConamara. Ach dá dhonacht an scéal caithfear dóchas a choinneáil. Lasmuigh den Ghaeltacht tá an Ghaelscolaíocht ag dul ó neart go neart in achan áit beagnach. Tá níos mó páistí ag foghlaim Gaeilge agus aithníonn níos mó tuismitheoirí luach na Gaeilge. Ach caithfimid timpeallacht na Gaeilge a cruthú ar fud na tíre. Ní leor cúpla focal sa Tionól nó sa Dáil agus rud ar bith taobh amuigh. Caithfimid polaiteoirí amaideacha a sheachaint agus dul ar aghaidh leis an athbheochan. Thig leo tinneas bhéal an ghoile a chur orthu féin le curaí agus iógart más mian leo.