Bíonn blas ar an bheagán

Dúirt mé go minic go bhfuil níos mó measa ar an Ghaeilge ag eachtrannaigh ná mar atá ag cuid mhaith de na hÉireannaigh féin. Tá saothar na scoláirí eachtrannacha an-tábhachtach agus an-úsáideach. Rinne Eilvéisigh, Gearmánaigh agus Fraincigh sár-obair go háirithe. Fuair mé foclóir beag de thaisme ar na mallaibh- Foclóir Gaeilge / Fraincis, curtha in eagar ag Briotanach, Loig Cheveau (Foilsithe ag Yoran Embanner €8.50).

Is léir go mbeidh an foclóir seo níos úsáidí duit má tá Fraincis agat, ach fiú mura bhfuil, is áis luachmhar é. Tugann sé fuaimniú na bhfocal Gaeilge, agus ‘la prononciation du Donegal’. (Ní dóigh liom go bhfuil aistriúchán de dhíth.) Ó thaobh na foclóireachta de, tá jab an-mhaith déanta ag an eagarthóir. Tugann sé foirmeacha caighdeánacha agus foirmeacha canúna chomh maith: canúint Uladh, canúint Chonnachta agus foirmeacha Muimhneacha. An t-aon ghearán atá agam ná nach dtugann sé an chéad áit don fhoirm chaighdeánach nuair atá níos mó ná foirm amháin den fhocal ann. (Mura bhfuil a fhios agat cad é in ainm Dé a bhfuil mé ag caint faoi, ná bac leis, léigh ar aghaidh: is rud teicniúil é, agus tá an saol róghairid.) Tá níos mó ná liosta focal san fhoclóir seo. Tugtar samplaí maithe d’úsáid na bhfocal; tá cora cainte ann agus is breá liom na logainmneacha a thugtar fosta: ní fhaigheann tú a lán foclóirí ina bhfuil Leifear, Gort an Choirce, agus Ros Goill.

Tá mórán foclóirí mionteangacha foilsithe ag an chomhlacht seo, foclóir Gaeilge/Briotáinis ina measc. Ba bhreá liom leagan Gaeilge/Béarla a fheiceáil.

Something small is appreciated

I have often said that foreigners think more of the Irish language than do many Irish people. The work of foreign scholars has been very important and useful. The Swiss, the Germans and the French in particular have done outstanding work. I came across a small dictionary by chance recently: ‘Foclóir Gaeilge/Fraincis, edited by a Breton, Loig Cheveau (Published by Yoran Embanner €8.50).

It is obvious that the dictionary will be more useful to you if you know French, but even if you don’t, it is a valuable resource. It gives you the pronunciation of the Irish words, and ‘la pronunciation du Donegal; I don’t think a translation is necessary.) The editor has done an excellent job in compiling the dictionary. He gives standard words and also dialect forms: the Ulster dialect, the Connacht dialect and Munster forms. The only complaint I have is that he does not give precedence to the standard form when there is more than one form of the word.(If you don’t know in Heaven’s name what I am on about, don’t worry about it - just keep on reading: it is a technical matter and life is too short.) This dictionary is more than a list of words. It gives good examples of the proper use of the words; it has idioms and I also really like the place-names that it gives: you don’t get many dictionaries that give you Lifford, Gortahork and Ros Goill.

This company has published a large number of minority language dictionaries, including an Irish/Breton dictionary. I would like to see an Irish/English version.