CHARLES MACKLIN

Beidh Scoil Macklin ar siúl i gCúil Dabhcha an deireadh seachtaine seo. Seo an 22ú Scoil agus beidh clár mór imeachtaí ann: imeachtaí ceoil, drámaíocht, ceardlanna scríbhneoireachta, taispeántais, díol leabhar agus a lán eile, lainseáil den dara heagrán de ‘Inis Eoghain, Place Names of Inishowen’, le Seoirse Ó Dochartaigh, ina measc. Tá sonraí ar fáil ar www.charlesmacklin.com

Rugadh Cathal Mac Lochlainn (cainteoir dúchais Gaeilge) i gCúil Dabhcha sa bhliain 1690 agus fuair sé bás i 1797! (Déanann clár bia Chúil Dabhcha maitheas duit!) Preispitéireach ab ea a athair agus Caitliceach ab ea a mháthair. Deirtear go raibh triúr uncail aige ar thaobh amháin i rith Léigear Dhoire agus triúr ar an taobh eile! Aisteoir, drámadóir agus bainisteoir amharclainne a bhí ann. D’athraigh sé a ainm nuair a chuaigh sé go Sasana: bhí fadhbanna ag muintir na háite maidir le fuaimniú! Bhí an-chlú air mar aisteoir as ucht páirt Shylock in ‘The Merchant of Venice’. Rinne sé thart fá 490 páirt i ndrámaí éagsúla i rith a shaoil. Deirtear go raibh páirt de ghlanmheabhar aige i ndiaidh an script a léamh uair amháin. Scríobh sé drámaí chomh maith. Bhí sé an-tugtha don argóint agus mharaigh sé aisteoir eile de thaisme i rith aignis. D’éirigh sé as an aisteoireacht agus d’oscail sé teach tabháirne. Theip ar an ghnó agus bhí air filleadh ar an ardán. D’éirigh sé as faoi dheireadh i 1789! D’athléirigh Brian Friel a choiméide ‘The True Born Irishman’ i 1990.

FESTIVAL UNDERWAY

The Macklin School is being held in Culdaff this weekend. This is the 22nd School and there is an extensive programme of events: musical events, drama, writing workshops, exhibitions, book sales and much more’ including the launch of the second edition of ‘Inis Eoghain, the Place Names of Inishowen’, by Seoirse Ó Dochartaigh. Details may be had on www.charlesmacklin.com.

Cathal Mac Lochlainn ( a native speaker of Irish) was born in Culdaff in 1690 and he died in 1797! (A Culdaff diet is good for you!) His father was a Presbyterian and his mother was a Catholic. It is said that three of his uncles fought on one side during the Siege of Derry and three fought on the other side! He was an actor, a playwright and a theatre manager. He changed his name when he went to England: the locals had problems with the pronunciation! He earned a high reputation as an actor because of his performance as Shylock in ‘The Merchant of Venice’. He played around 490 roles in various plays during his life. It is said that he could memorise a role after reading the script once. He also wrote plays. He was very argumentative and he killed another actor during a quarrel. He gave up acting, and opened a public house. The business failed and had to return to the stage. He finally retired in 1789! Brian Friel revived his comedy ‘The True Born Irishman’ in 1990.