Cloch Choirnéil

Coicís ó shin, bhí mé ag siúl trí Chearnóg an Ghildhalla nuair a chonaic mé stainnín in aice leis na ballaí. Chuaigh mé le fiosrú.

Coicís ó shin, bhí mé ag siúl trí Chearnóg an Ghildhalla nuair a chonaic mé stainnín in aice leis na ballaí. Chuaigh mé le fiosrú.

Bhí daoine ag tabhairt amach caife agus tae. Go tobann, bheannaigh duine dom i nGaeilge: iarchomhoibrí de mo chuid a bhí ann. Mhínigh sé dom cad a bhí ag tarlú. Is ball d’Eaglais an Chloch Choirnéil é, agus bhí an caife faoin aer eagraithe ag an Eaglais. Ní raibh feachtasóireacht nó earcaíocht i gceist. Níor cuireadh brú ar dhuine ar bith: ba mhian leis na baill bualadh le daoine, míniú cé hiad agus comhrá a dhéanamh. Tá scéimeanna pobail éagsúla ar siúl ag an Eaglais: tá páirceanna súgartha tógtha acu ag ionaid phobail ar an dá thaobh den abhainn. Oibríonn cuid acu go deonach mar ‘thréadaithe sráide’ sa Roinn Tionóisce agus Éagandála in Otharlann Alt na nGalbhán agus i lár na cathrach ag deireadh na seachtaine, ag tabhairt amach deochanna te, ag déanamh comhrá agus ag cuidiú le daoine más gá.

Caithfidh mé a rá go ndeachaigh an grúpa i bhfeidhm orm. Is de thraidisiún eile mé ach tá ardmheas agam ar a gcreideamh. Tá fócas simplí acu: an Soiscéal, cumhacht an Spioraid, obair Chríostúil sa phobal.

Cailleann na hEaglaisí seanbhunaithe fócas go minic. Uaireanta cruthaíonn siad a bhfadhbanna féin: An ceart bean a bheith ina sagart? An ceart bansagart a bheith ina heaspag? An fearr seasamh nó suí síos i rith na seirbhíse? An bhfuil an t-aistriúchán uafásach seo níos fearr ná an t-aistriúchán uafásach siúd? An bhfuil baisteadh eile de dhíth ar dhuine a fhaigheann athrú gnéis? (!)

Tá na heaglaisí traidisiúnta thíos leis in Éirinn agus ar fud an domhain toisc go gcuireann siad béim ar rudaí ar an imeall. Bhí titim beagnach dhá mhilliún duine in aghaidh na bliana ar líon na gCaitliceach sa Bhrasaíl idir 2000 agus 2010, ach ag an am céanna bhí méadú suntasach ar líon na gCríostaithe Soiscéalacha.