Colm Cille

Rugadh Colm Cille i nGartán, Tír Chonaill ar an 9Ú Nollaig 521. Pór uasal a bhí ann.

Fuair sé a chuid oideachais i mainistir Naomh Finín i Maigh Bhile, Contae an Dúin, agus rinneadh manach de ansin. Sagart díograiseach a bhí ann, agus bhunaigh sé mainistreacha ar fud na hÉireann. Ar an drochuair, ní raibh meas aige ar chóipcheart: rinne sé cóip de lámhscríbhinnn de chuid naomh Finín gan chead. Thosaigh cogadh dá bharr, agus cailleadh 3,000 saighdiúir i gcath ag Cúl Dreimhne. Mhothaigh Colm Cille go raibh sé freagrach as an ár, agus chun aithrí a dhéanamh, d’imigh sé as Doire i mbád beag le dáréag manach eile go hOileán Í in Albain, áit ar bhunaigh sé mainistir: rinneadh ionad mór léinn di. Thosaigh na manaigh ag craobhscaoileadh an tsoiscéil in Albain: scaip an creideamh nua agus an Ghaeilge ar fud na tíre. Chaith Colm Cille 32 bliain ag taisteal trí na hoileáin agus ar tír mór ag teagasc na Críostaíochta. Fuair sé bás ar an 9ú Meitheamh 597.

Ainmníodh Doire Cholm Cille as, ar ndóigh, agus caitheann muintir Dhoire craobhóg den dair i gcuimhne an naoimh ar a fhéile (an 9ú Meitheamh).

Má tá tú dubh dóite de laethanta saoire ar an Mheánmhuir, is féidir leat Slí Cholm Cille a dhéanamh agus cuairt a thabhairt ar áiteanna a bhfuil baint acu leis an naomh, ina measc Gleann Cholm Cille, Oileán Thoraí, Gartán, na Speiríní anseo, agus Inse Gall Amuigh, Oileán Í agus Earra-Ghaidheal in Albain. Tá Lárionad Oidhreachta Cholm Cille suite ar bhruach Loch Gartáin, ar imeall Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, ina bhfuil taispeántais faoin naomh. Agus mura taistealaí maith thú, thig leat lá a chaitheamh i nDoire: tá a lán eolais a fháil ar Cholm Cille san Oifig Fáilte.

Tá súil agam go mbeidh múinteoirí ábalta úsáid a bhaint as cuid den alt seo.

Colm Cille

Colm Cille was born in Gartan, in Donegal, on 9 December 521

He was of noble stock. He was educated in the monastery of Saint Finín in Moville, County Down, where he became a monk. He was an enthusiastic priest, and he founded monasteries all over Ireland. Unfortunately he had no respect for copyright: he made a copy of one of Saint Finín’s manuscripts without permission. A war broke out because of this, and 3,000 soldiers were killed in a battle at Cúl Dreimhne. Colm Cille felt he was responsible for the massacre, and as a penance he left Derry in a small boat with twelve other monks and sailed to the island of Iona in Scotland, where he founded a monastery: it became a great centre of learning. The monks began preaching the gospel in Scotland: the new faith and the Irish language spread throughout the country. Colm Cille spent 32 years travelling around the islands and on the mainland, preaching Christianity. He died on 9 June 597. Derry (Doire Cholm Cille) is named after him, of course, and people in Derry wear a small cutting from the oak tree in memory of the saint on his feast day (9 June).

If you are fed up with holidays on the ‘Med’, you can follow the Colm Cille Trail and visit places which have a connection with the saint, including Gleann Cholm Cille, Tory Island, Gartan, and the Sperrins over here, and the Outer Hebrides, Iona, and Argyll in Scotland. There is the Colm Cille Heritage Centre on the shores of Loch Gartan, on the edge of Glenveigh National Park, in which there are exhibitions related to the saint. And if you are not a good traveller, you can always spend a day in Derry: you can get a lot of information about Colm Cille from the Tourist Office.

I hope teachers will be able to make some use of this article.