Comóradh eile

Is breá liom comóradh. Nuair nach féidir liom smaoineamh ar rud ar bith eile, smaoiním ar chomóradh. Déanaim rud beag taighde, b’fhéidir agus - jab déanta!

Tá an iris ‘Comhar’ 70 bliain ar an saol an bhliain seo. Tá sí beo go fóill, d’ainneoin fadhbanna i rith na mblianta. Bhi sí in ursain an bháis cúpla bliain ó shin, ach tháinig sí slán. Ta súil agam nach dtéann sí síos an bealach a chuaigh an nuachtán ‘Inniu’ i 1983. Cuireadh uimhir speisialta amach le 40 bliain a chomóradh, agus i gceann cúpla mí eile bhí an páipéar ar shiúl.

Ach caithfimid bheith dearfach. Is fiú go deo eagrán na míosa seo (Meán Fómhair). Móreagrán filíochta atá ann le seachtó dán le seachtó bliain a chomóradh. Tá na fili móra uilig den tréimhse sin ann (ach mé féin). Tugann ‘Comhar’ ardán do scríbhneoiri maithe nach mbeadh pobal acu mura mbeadh an iris ann.

I bhforlíonadh a théann leis an eagrán seo, tá léacht leis an Ollamh Alan Titley faoi chonspóidí in ‘Comhar’. Ní chuireann sé iontas ort go bhfuil easpa scríbhneoirí ann nuair a fheiceann tú an léirmheastóireacht a fuair cuid acu! ‘Ní raibh eagla ar bith riamh ar ‘Comhar’ ná ar scríbhneoiri ‘Comhar’ rud éigin a rá,’ arsa Titley.

Chom maith leis na dánta, tá alt in eagrán na míosa seo faoi Thoghchán Uachtaránachta Mheiriceá le Brian Ó Broin. Tá alt ag Póilín Ní Chiaráin ar na paráidi sa Tuaisceart. Is craoltóir agus iriseoir iontach í: bhí alt rialta aici sa sean Foinse sular chinn Foras na Gaeilge an deontas a bhaint ón pháipéar.

Ar nóta níos éadroime, scríobhann Cathal Mac Coille ar rothaíocht i gContae Mhaigh Eo. ‘Is eiseamláir bhreá d’áis turasóireachta den scoth é an Bealach Glas, a b’fhiú agus a d’fhéadfai a leanúint ar chostas íseal in áiteanna eile.’ An bhfuil sibh ag éisteacht, a chomhairleoirí?

Another anniversary

I love anniversaries. When I can’t think of anything for the column, I think of an anniversary. I perhaps do a little research, and - job done!

The magazine ‘Comhar’ is 70 years old this year. It is still alive, despite problems over the years. It was at death’s door a few years ago, but it survived. I hope ‘Comhar’ does not go down the road that the newspaper ‘Inniu’ went in 1983. They published a special edition to mark 40 years and a few months later the paper was gone.

But we should be positive. This month’s edition (October) is really worthwhile. It is a special poetry edition, with seventy poems to mark the seventy years. It has all the great poets of the period (except me). ‘Comhar’ gives a platform to good writers who would not have a reading public were it not for the magazine.

In a supplement accompanying this issue, there is a lecture by Professor Alan Titley about controversies in ‘Comhar’. It is no surprise that there is a lack of writers when you see the reviews that some of them got! ‘ ‘Comhar’ and its writers were never afraid to say anything,’ says Titley.

As well as the poems, there is an article in this month’s edition about the American Presidential Election by Brian Ó Broin. Póilín Ní Chiaráin has an article on parades in the North. She is an excellent broadcaster and journalist: she had a regular column on Northern affairs in the old Foinse before Foras na Gaeilge decided to stop the paper’s grant.

On a lighter note, Cathal Mac Coille writes about cycling in County Mayo. ‘The ‘Bealach Glas’ (Green Way) is an excellent example of a tourist facility, that could be copied to advantage at low cost in other places.’ Councillors, are you listening?

(This special [late] edition of ‘Comhar’ can be had in the Cultúrlann.)