Daoine dea-shamplacha

Saint Teresa of Calcutta, then known as Mother Teresa, reaches out to shake Breige's hand.
Saint Teresa of Calcutta, then known as Mother Teresa, reaches out to shake Breige's hand.

Naomhainmníodh an Mháthair Treasa ag tús na míosa seo.

Bhí Caitlicigh ag ceiliúradh sa Róimh agus ar fud na cruinne. Bean bheag dhíograiseach a thug misneach do na bochtáin agus do na heasláin a bhí inti. Ach ní raibh achan duine ag ceiliúradh. Bíonn daoine doicheallacha ann i gcónaí. Dúradh, mar shampla,gur chóir di a bheith ag troid in éadan an bhochtanais go gníomhach in áit bheith ag iarraidh oibriú taobh istigh denchóras pholaitiúil, go ndearna sí cairdeas le deachtóirí agus gur ghlac sí airgead uathu in ionad iad a cháineadh. Ach chuaigh sí a bealach féin agus bhí daoine níos eolaí mar gheall ar a cuid oibre agus ar an obair a rinne na siúracha san ord a bhunaigh sí.

Bheadh cuid mhaith de na lochtóirí ina suí go te i dteach compordach i bhfo-bhaile duilleogach, chan ar na sráideanna salacha agus sna slumaí i gCalcúta, ag cuidiú leis na boicht, le lobhair agus le díbeartaigh eile.

Is minic go gcuirtear béim ar lochtanna na gCríostaithe, agus ní thig leat urchóidí stairiúla agus comhaimseartha a rinneadh in ainm na Críostaíochta a shéanadh. Tá a fhios againn go maith na huafáis a rinneadh sa tír seo in ainm an chreidimh. Ach léiríonn saol Threasa Naofa gur ceart an dara scéal a fháil. Mar sin de, tá leabhar a tháinig amach ar na mallaibh thar a bheith tráthúil: Fáithe an fichiú haois, le Séamus Ware (Foilsitheoir,FÁS, ar fáil i siopaí Veritas agus ar líne). Is iad na fáithe daoine a bhí réidh labhairt amach i gcoinne lochtanna agus dul ar strae, togha daoine a thug dea-shampla dúinn uilig ina saol. Ina measc tá Dietrich Bonhoeffer, an tréadaí básaithe ag na Naitsithe; Dorothy Day, an síochánaí radacach Meiriceánach; Martin

Luther King; an tArdeaspag Oscar Romero a dúnmharaíodh agus é ag léamh an Aifrinn; Jean Vanier a bhunaigh L’Arche, gluaiseacht do dhaoine míchumasacha; Daniel Berrigan a chuaigh go priosún de bharr a fheachtais in aghaidh Chogadh Vítneam. Tá stíl an údair an-soiléir agus bheadh duine a bhfuil Gaeilge réasúnta aige ábalta na scéalta a léamh gan dul chuig an fhoclóir go minic.

Translation

Exemplary People

Mother Teresa was canonised at the beginning of this month.

Catholics celebrated in Rome and throughout the world. She was a zealous little woman who gave hope to the poor and the sick. But not everyone was celebrating. You will always find begrudgers. It was said, for instance, that she should have been fighting actively against poverty instead of trying to work within the political system, that she formed friendships with dictators and accepted money from them instead of criticising them. But she did things her own way and people are more aware because of her work and the work of the sisters in the order which she founded. Many of the critics would be sitting in a comfortable house in some leafy suburb, and not on the filthy streets and slums of Calcutta, helping the poor, the lepers and other outcasts.

The finger of blame is often pointed at Christians, and it cannot be denied that much evil has been committed in the name of Christianity in the past and at the present time. We all know about the atrocities that have been committed in this country in the name of Faith. But the life of St. Teresa shows that we should look at the other side of the coin. A very timely book appeared recently on this subject: ‘Fáithí na Fichiú hAois’ (trans. ‘Twentieth Century Prophets’), by Séamus Ware, Publisher: FÁS, obtainable from Veritas shops and on line. Prophets are people who have spoken out against wrong-doing and evil ways, outstanding people whose lives are an example to all of us. Among them are Dietrich Bonhoeffer, the pastor who was executed by the Nazis; Dorothy Day, the radical American peace campaigner; Martin Luther King; Archbishop Oscar Romero who was murdered while he was celebrating Mass; Jean Vanier, who founded L’Arche, an organisation for handicapped people; Daniel Berrigan who was imprisoned because of his campaign against the Vietnam War. The author has a very straightforward style and anyone with reasonable Irish would be able to read the stories without having to look up the dictionary too often.