Deireadh shéisiúr na Nollag

Anois nuair a tháinig Iosa ar an saol i mBétlehem in Iúdaea i laethanta an rí Iorua, b’fhiúd draoithe ón Domhan Thoir a tháinig go Iarúsailéim agus iad ag fiafraí, ‘Cá bhfuil an rí seo na nGiúdach atá tar éis teach tar an saol? Mar táimid i ndiaidh a réalta a fheiceáil sa Domhan Thoir agus a theacht anseo lena adhradh.’

Anois nuair a tháinig Iosa ar an saol i mBétlehem in Iúdaea i laethanta an rí Iorua, b’fhiúd draoithe ón Domhan Thoir a tháinig go Iarúsailéim agus iad ag fiafraí, ‘Cá bhfuil an rí seo na nGiúdach atá tar éis teach tar an saol? Mar táimid i ndiaidh a réalta a fheiceáil sa Domhan Thoir agus a theacht anseo lena adhradh.’ Nuair a chuala an rí Iorua sin, bhí coscairt intinne air féin, agus ar mhuintir Iarúsailéim maraon leis....… Chuir Iorua ansin fios ar ar na draoithe os íseal gur fhionnaigh uathu cá huair a chonacthas an réalta; agus chuir iad go Bétlehem iad, agus dúirt leo,‘Cuirigí tuairisc an linbh go dícheallach, agus nuair a gheobhas sibh é, cuirigí scéal chugamsa, go dtaga mé féin á adhradh freisin.’ D’imigh siad leo i ndiaidh sin a chluinstin ón rí; agus b’shiúd an réalta a chonaic siad sa Domhan Thoir ag imeacht rompu, gur sheas sí os cionn na háit a raibh an leanbh. Nuair a chonaic siad an réalta, bhí lúcháir agus lánáthas orthu; agus chuaigh siad isteach sa teach go bhfaca an leanbh agus Muire a mháthair, agus thit siad roimhe á adhradh. D’oscail siad a gcistí ansin, gur thug siad bronntanais dó, ór agus túis agus miorr. Fuair siad rabhadh i mbrionglóid gan filleadh ar Iorua,agus mar sin d’imigh leo chun a dtíre féin ar shlí eile.

Nuair a bhí siad ar shiúl , b’fhiúd aingeal ón Tiarna á thaispeáint féin do Iósaf i mbrionglóid agus á rá leis,‘Éirigh, agus beir an leanbh agus a mháthair leat, agus éalaigh go dtí an Éigipt agus fan ansin go gcuire mé scéal chugat; mar tá Iorua ar tí dul ar thóir an linbh lena scriosadh.’ Agus d’éirigh sé agus rug an leanbh agus a mháthair leis san oíche, gur thug an Éigipt air féin , agus gur fhan ansin go bhfuair Iorua bás.

(Ó: An Tiomna Nua, aistrithe ag Cosslett Ó Cuinn,foilsithe ag Cumann Gaelach na hEaglaise)