Doire in áit fheiceálach

Bhí muintir Dhoire ar thús cadhnaíochta in An tUltach i mí na Samhna.

Bhí cúpla amhrán ann le JJ Ó Dochartaigh.

Tá clú agus cáil bainte amach ag JJ as popamhráin a aistriú go Gaeilge: tá amhráin de chuid Snow Patrol, Kings of Leon agus réaltaí eile aistrithe aige agus canann sé iad chomh maith.(Gúgáil JJ Ó Dochartaigh.)

D’fhoghlaim JJ amhráin i nGaeilge sular fhoghlaim sé amhráin i mBéarla. Is iardhalta de Bhunscoil Cholmcille agus Meánscoil Dhoire (Coláiste Bhríde) é. Meallann sé daoine óga i dtreo na Gaeilge lena chuid ceoil: tá na mílte bualadh aige ar YouTube.Tá súil aige albam a chur amach roimh i bhfad agus a bhanna ceoil féin a bhunú.

Tá pictiúr san eagrán céanna de Dhéaglán Ó Mocháin atá ina chónaí i gCathair an Chultúir. Thaispeáin Déaglán a scannán faisnéise, ‘Votaí do Mhná’, ag Féile Scannán Chluain Eois. Tá pictiúr ar an leathanach céanna de bhaill den Chumann Gaelach i gColáiste Mhic Aoidh.

Scríobhann Pádraig Mac Congáil ar ‘Abhainn na Banna – teorainn atá fós linn?’ ‘As na 513 cuairt le trí bliana anuas ó infheisteoirí a raibh suim acu áitreabh a bhunú ó thuaidh, tugadh 30 cuairt ar chathair Dhoire.’

Tugadh deich gcuairt ar an chuid eile den chontae ach ní dheachaigh duine ar bith go hIarthair Thír Eoghain ná go Fear Manach-Deisceart Thír Eoghain. Ba chóir do Mháirtín an t-alt a thaispeáint do Pheadar. Níl a fhios agam cá’s a dtagann Úna Ultach, ach tá alt an-suimiúil aici ar an Fháinne a chaitheann Gaeilgeoirí áirithe le taispeáint go bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil siad sásta í a labhairt. Tá stair fhada ag an Fháinne agus tá sé úsáideach. Ach i mo bharúil féin, tá sé róbheag agus ní aithníonn a lán daoine é. Cad é faoi siombail nua,níos feiceálaí - G (Gaeilge) nó T (teanga), mar shampla? An bhfuil dearthóir fiontrach amuigh ansin?