DÚSHLÁN 1881

Ar an 27ú, 28ú agus 29ú Nollaig, 1881, díbríodh trí theaghlach déag as a gcuid tithe ar an Cheathrú Meánach i nDún na nGall. Ní raibh siad ábalta an cíos a íoc. Cuireadh máithreacha, aithreacha, leanaí agus seantuisimitheoirí amach as a gcuid tithe ceann tuí ar na bóithre. Fuair cuid acu dídean ó dhaoine muinteartha san áit, thug cuid eile acu a n-aghaidh ar Mheiriceá. Bhí díshealbhú mar seo fairsing in Éirinn ó aimsir an Ghorta go dtí go bhfuair muid neamhspleáchas agus ina dhiaidh. Fiú sa lá atá inniu ann tá díshealbhú, tú a chur as seilbh, ar cheann de na rudaí is measa agus is brónaí a d’fhéadfadh tarlú do dhuine.Sa tsraith RTÉ1 Dúshlán 1881 Living the Eviction tabharfar an t-am atá caite chun beochta.

Ar feadh 3 lá agus 3 oíche, mairfidh dhá theaghlach mar a mhair a sinsear rompu sa 19ú céad. Inseofar scéal an díshealbhaithe tríothusan. Aimsíodh teaghlach amháin, muintir McLaughlin as Meiriceá, atá gaolta le teaghlach a díbríodh ar an Cheathrú Meánach agus fillfidh siad don dúshlán ar leith seo. Seo é an chéad chuairt ag cuid acu go hÉirinn. Ceangal goilliúnach leis an am a caitheadh a bheidh ann dóibh ar fad. Níl an t-aistear chomh fada céanna ar an teaghlach eile, Muintir John Ghráinne, a bheidh ag teacht as Rann na Feirste. Sampla iad na teaghlaigh seo de na teaghlaigh ar cuireadh iachall orthu maireachtáil ar an ghannchuid ach a rinne a mbealach agus a mhair. Deis a bheidh anseo dóibhsean ómós a thabhairt don teacht aniar a bhí ina sinsear rompu.

Is é Dúshlán 1881 Living The Eviction an tsraith is suntasaí a chraolfar ar RTÉ 1 le linn Sheachtain na Gaeilge, sraith a fuair páirt-mhaoiniú ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge.I ngach clár, tabharfaidh lucht acadúla agus tráchtairí ar fud na hÉireann a bhfuil saineolas acu ar stair an 19ú céad -comhthéacs na ndíshealbhuithe - , déanfar cur síos ar stair na dteaghlach agus mar a mhair siad .Craolfar na cláracha ar 11ú Márta,19.30 ; 15ú Márta,20.30; 18 Márta,1930, 22ú Marta, 20.30.

Stair bheo ár gceantair féin an scéal seo. Ná caill é!

LIVING THE EVICTION

On the 27th, 28th, and 29th December, 1881, 13 families were evicted from their homes in the village of Carrowmenagh, Co. Donegal. Not able to pay the rent, mothers, fathers, children and grandparents were all flung out from their thatched cottages onto the road. Some found refuge with relatives locally, others left for America. Evictions like these were common in Ireland from Famine times right up to Independence and even today eviction, losing your home, is still highly emotive and a most traumatic event in anyone’s life.

In the series DÚSHLÁN 1881 this history will be brought to life. Two families will live for 3 days and 3 nights as their ancestors would have lived in the late 19th century. The story of eviction will be told through their experiences.

For this series – one family from America related to a family that was evicted from Carrowmenagh – the McLaughlins, has been traced and they will take up this unique challenge . For some of them, it’s their first ever visit to Ireland. For all of them it is an emotional reconnection with their family’s past.

The other family, Muintir John Ghráinne have a shorter journey, travelling only from Rann na Feirste, but nevertheless, they typify the hardy families who were forced to live in abject poverty but who struggled and survived. Those participating will have an opportunity to pay tribute to the resilience and ingenuity of their forbearers.

Dúshlán 1881: Living The Eviction is scheduled to broadcast on RTÉ One as a landmark series of Seachtain Na Gaeilge and is part funded by the Irish Language Broadcast Fund.

Academic experts and commentators from across Ireland specialising in 19th Century history, will provide the context of the evictions, trace the history of the families and how they would have lived at the time.

The programmes will be broadcast on 11 March,19.39; 15 March, 20.30; 18 March 19.30; 22 March, 20.30.

This is the living history of our own area. Don’t miss it!