Eagrán iontach eile

Cuireann Seosamh Ó Muirí agallamh ar Edel Ní Chuireáin, Ceannasaí Raidió na Gaeltachta. san eagrán reatha de Beo.ie. Tá dea-scéal le hinsint ag Edel ar a lán bealaí. Tá fadhbanna ag R na G, gan amhras. Tá sé deacair freastal ar chainteoirí líofa na Gaeltachta agus ar dhaoine eile nach bhfuil chomh líofa sin. Éiríonn leis an tseirbhís go maith ó thaobh cúrsaí ceoil de: faigheann R na G lucht éisteachta don cheol ar fud na cruinne ina bhfuil daoine le fíorbheagán Gaeilge.

Tá an tseirbhís seo riachtanach: is seirbhís chultúrtha í agus is seirbhís phobail í. Mar sin de, cuireann sé imní orm nuair a deir Edel: ‘Ó thaobh na gciorruithe de, caithfimid airgead a shábháil …gan mórán dochair a dhéanamh do bhunluacha na seirbhísí. Beidh sé crua agus beidh sé pianmhar.’

Tá an t-airgead gann. Bhuel, in áiteanna áirithe ar a laghad.

Thosaigh an scríbhneoir Gabriel Rosenstock ar fhéinfhoilsiú ar na mallaibh toisc gur éirigh foilsitheoirí an-éisealach maidir le leabhair le foilsiú. Níor léirigh foilsitheoir ar bith suim in úrscéal a scríobh Gabriel i mBéarla ar na mallaibh ach tá an leabhar amuigh ar an idirlíon aige anois.

Scríobhann Roseann Smith go bhfuil grúpaí cultúrtha ag lorg airgid ar an idirlíon anois cionn is nach bhfuil siad ag fáil cúnaimh ón Rialtas nó ó urraitheoirí. Tá ag éirí go maith le cuid acu, dála an scéil.

Ar an téama céanna, tá alt ag Ciarán Mac Aonghusa, ‘Cumhacht an Airgeadais,’ ar an dóigh ar ‘bhronn an dream bocht na billiúin ar thoicí nár shaothraigh é’. Cur síos an-mhaith ar stair na ‘géarchéime’ atá ann. An bhfuil a fhios agat gur shaothraigh príomhfheidhmeannaigh na gcomhlachtaí móra sna Stáit Aontaithe 262 oiread an gnáthphá sa bhliain 2005? Shaothraigh an deichniúr bainisteoirí de na cistí fálaithe is mó thart ar $1 billiún AN DUINE sa bhliain 2008. An gcuireann sé iontas ort go bhfuil ‘géarchéim’ ann? Léigh seo agus a lán eile in Beo.ie.

Another great edition

Seosamh Ó Muiri interviews Edel Ní Chuireáin, Head of Raidió na Gaeltachta in the current edition of Beo.ie. Edel has a lot of good news. RnaG has many problems, without a doubt.

It is difficult to cater for fluent Gaeltacht speakers and for people who are not so fluent. The service is a great success as regards music: RnaG has a world wide audience which includes people with very little Irish. This is a very necessary service: it is a cultural service and a community service. I am therefore worried when Edel says: ‘Regarding cutbacks, we must save money—without lowering the basic standards of the services. It will be difficult and painful.’

Money is scarce. Well, it is in some places, anyhow. The writer Gabriel Rosenstock started do-it-yourself publishing lately since publishers have become fussy regarding what they publish. No publisher showed any interest in an English novel that Gabriel wrote recently but now the novel is on the Internet.

Roseann Smith writes that cultural groups are asking for money on the internet since they are not getting government aid or sponsorship. Some are doing well, by the way.

On the same theme, Ciarán Mac Aonghusa has an excellent article ‘The Power of Money’, on how ‘poor people handed billions to the rich who had not earned it’.

It is a very good account of the history of the present ‘crisis’. Do you know that the chief executives of the big companies in the United States earned 262 times the average wage in 2005?

The ten biggest Hedge Fund managers earned more than a billion dollars each in 2008. Is it any wonder there is a ‘crisis’? Read this and much more in Beo.ie.