Éigse 2012

Bunaíodh Éigse Cholm Cille deich mbliana ó shin le léamh agus scríobh na Gaeilge a

chur chun cinn in iarthuaisceart na hÉireann. Tá clár den chéad scoth ullmhaithe ag coiste na hÉigse i mbliana: is é téama na hÉigse ná ‘Ceol na hImirce.’ Ócáid dhá lá atá ann agus tosóidh na himeachtaí ar an Aoine, 2 Márta i gColáiste Mhig Aoidh ar leath i ndiaidh a seacht.

Tabharfaidh Martin Dowling, atá ina léachtóir le ceol traidisiúnta na hÉireann in Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste, Léacht na hÉigse. Seolfar an dara heagrán de ‘Placenames of Inis Eoghain’ le Seoirse Ó Dochartaigh ina dhiaidh sin. Bronnfar Gradam na hÉigse ar Thomás agus Aodh Ó Canainn ar an oíche chéanna. As Doire an bheirt dheartháireacha: tá clú agus cáil ar Aodh mar scríbhneoir agus bhain Tomás clú amach mar shaineolaí ceoil.

As Béal Feirste Marcas Ó Murchú. Tá sé ina chónaí i nDoire le blianta agus tá sé ina mhúinteoir teangacha i gColáiste Cholm Cille. Beidh sé ag caint ar ‘Céad bliain de cheol traidisiúnta na hÉireann i Meiriceá’ Dé Sathairn (3 Márta) ar 10 r.n. Beidh Iain S. Mac a’ Phearsain ag cur síos ar amhráin na himirce i gCeanada. I ndiaidh am lóin beidh Sorcha Nic Lochlainn ag caint ar amhráin na himirce mar léargas ar thraidisiún amhránaíochta na nGael. Tabharfaidh Bryan Molloy an léacht dheireanach faoin cheol thraidisiúnta sa ré nua agus beidh ceardlann amhránaíochta ann ó 3.30 go 4.30.

Beidh Ceolchoirm na hÉigse sa Chultúrlann ar 8.30 - £10 an táille. (Níl aon táille ar na léachtaí.) Tuilleadh eolais: Niall Comer +44 28 71675270 nó nm.comer@ulster.ac.uk.

Ag an am seo ba mhaith liom ómós a thabhairt do Maria Nic Lochlainn a rinne sárobair mar rúnaí na Éigse agus a fuair bás ar na mallaibh: bean uasal a raibh grá aici ar an teanga a chuir sí chun cinn go díograiseach i gCathair Dhoire. I síocháin Dé go raibh sí.

Éigse 2012

Éigse Cholm Cille was founded ten years ago to promote the reading and writing of Irish in the north west of Ireland. The Éigse committee have put a first rate programme together this year: the theme of the Éigse is ‘The Music of Emigration’. It is a two day event and proceedings will get under way on Friday, 2 March in Magee College at 7.30 p.m. Martin Dowling, a lecturer in traditional Irish music in Queen’s University, Belfast, will deliver the Éigse Lecture. After that, the second edition of ‘Place Names of Inis Eoghain’ by Seoirse Ó Dochartaigh will be launched. The Éigse Award will be given to Tomás and Aodh Ó Canainn on the same night. The two brothers are from Derry: Aodh is a well known writer and Tomás is renowned expert in music.

Marcas Ó Murchú is from Belfast. He has been living in Derry for a good many years and he teaches languages in St. Columb’s College. He will talk about ‘One Hundred Years of Traditional Irish Music in America’ on Saturday, 3 March at 10 a.m. Iain S. Mac a’ Phearsain will talk about emigrant songs in Canada. After lunch Sorcha Nic Lochlainn will be speaking about the insight that emigrant songs give us into traditional Gaelic music. Bryan Molloy will give the final lecture on traditional music today, and a workshop will be held between 3.30 and 4.30. The Éigse concert will take place in the Cultúrlann at 8.30, admission £10. The lectures are free of charge. Further information: Niall Comer +44 28 71675270 or nm.comer@ulster.ac.uk.

At this time, I would like to pay tribute to Maria Nic Lochlainn who did great work as secretary of the Éigse and who passed away recently: she was a really fine person who loved the language which she promoted so enthusiastically in the city of Derry. May she find God’s peace.