Faoi scrúdú

Séasúr na scrúduithe arís! Tá súil againn go n-éireoidh leis na daltaí sna scrúduithe uilig, ach tá suim ar leith againn sa Ghaeilge, dar ndóigh.

Séasúr na scrúduithe arís! Tá súil againn go n-éireoidh leis na daltaí sna scrúduithe uilig, ach tá suim ar leith againn sa Ghaeilge, dar ndóigh.

An seanfhocal is tábhachtaí maidir leis na scrúduithe: Ní thig leat an mhuc a ramhrú an oíche roimh an aonach.

Ná bí ag iarraidh dul siar ag an bhomaite dheireanach. Ná bí éadóchasach. Den chéad dul síos, ní gá bheith i do shuí ag deasc an t-am ar fad le Gaeilge a fhoghlaim. Éist leis an raidió (BBC Raidió Uladh [Blas}, Raidió na Life, Raidió na Gaeltachta), agus amharc ar an teilifís (TG4, BBC Tuaisceart Éireann). Téigh chuig suíomh Choláiste Lurgan agus agus éist leis na hamhráin, pop-amhráin ina measc. Tá i bhfad níos mó ná ábhar scoile sa Ghaeilge. Feicfidh tú an dóigh a bhfuil daoine óga ábalta an-sult a bhaint as an Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga. Déan comhrá le cairde sa Ghaeilge. Beidh sé doiligh ar dtús – bíonn gach toiseacht lag- ach má dhéanann tú iarracht rachaidh do chuid Gaeilge ó neart go neart.

Ó thaobh an oideachais fhoirmiúil de, tá cuidiú go leor ar fáil. Gabh chuig www.bbc.co.uk. Tá an suíomh thar a bheith maith, le trialacha beaga sna ceithre scil – éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh. Cuireann an BBC a lán ábhar ar fáil ar a shuíomh: cluichí, scéalta, quiosanna srl.

Ta clú agus cáil ar Garry Bannister mar mhúinteoir. Bheadh an-spéis ag léitheoirí níos sine sna leabhir atá scríofa aige:‘Seanfhocail sa Ghaeilge’, agus ‘Nathanna Cainte’. Más mian leat Rúisis a fhoghlaim trí mheán na Gaeilge, faigh ‘Labhair Rúisis liom’ le Garry! Tá suíomh iontach do dhaltaí aige: irishstudies.com. Cuidíonn sé go mór leis an scrúdú béil go háirithe, sílim.

Tá ábhar an-úsáideach do dhaltaí GCE agus Ardteistiméireachta ar an suíomh beo.ie. Ar an drochúair, níl an iris féin againn anois.

Tá mórán eile ar fáil ar an Idirlíon. Gúgáil ‘Irish language resources’, ach bí cúramach: tá cuid de na hábhair níos fearr ná cuid eile. Roghnaigh ábhar a bhfuil tú compordach leis.