Feabhas mór

Tríocha bliain ó shin ní raibh tú ábalta gearán a dhéanamh faoi chláracha teilifíse Gaeilge ar an BBC: go simplí, ní raibh cláracha teilifíse Gaeilge ar an BBC.

Tríocha bliain ó shin ní raibh tú ábalta gearán a dhéanamh faoi chláracha teilifíse Gaeilge ar an BBC: go simplí, ní raibh cláracha teilifíse Gaeilge ar an BBC.

Ach d’imigh sin agus tháinig seo. Anois léirítear cláracha den scoth go rialta- cláracha ina bhfuil gach sórt ábhair: ceol nua-aimseartha agus traidisiúnta, cúrsaí reatha, cláracha faisnéise, cláracha spóirt, cláracha taistil, cláracha staire agus a lán eile. Craoltar cláracha do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí, agus chomh maith leis sin, tá moll mór ábhair oideachasúil ar a shuíomh Idirlín

Léirítear cláracha faisnéise nach bhfuil a sárú ar fáil. Smaoiním, mar shampla, ar ‘Dá mbíodh ruball ar an éan’, scéal truacánta Sheosaimh Mhic Ghrianna, clár a raibh cosc air ar feadh blianta toisc go raibh an scríbhneoir ina bhall den IRA lá den saol; ‘An Droichead’, scéal Ospís an Fheabhail; ‘Amhrán an Fhir Bháin’, scéal Sheáin Bháin Mhic Ghrianna, deartháir de chuid Sheosaimh agus Shéamuis, scríbhneoir cumasach nach raibh chomh clúiteach is a bhí a dheartháireacha.

Agus bíonn cláracha nua ag teacht amach an t-am ar fad. Craoladh ‘Taobh thiar den Gheansaí’ an tseachtain seo ar BBC2. Bhí mé corraithe ag an tuairisc seo. Clár faoi bhaill de CLG a chuir lámh ina mbás féin ab ea é. Chuir Ainle Ó Cairealláin an clár i láthair ar dhóigh an-phroifisiúnta. Toisc gur traenálaí CLG é Ainle, ba léir gur ghoill na himeachtaí tragóideacha go mór air. Thabharfadh an clár cuidiú do dhuine ar bith a mbaineann féinbhás leis.

Taispeánann táirgeacht an BBC an méid tallainne atá i bpobal na Gaeilge. Taispeánann sé fosta nach teanga na seanscéalta cois tine í an Ghaeilge, ach teanga nua-aimseartha atá ábalta déileáil le téama ar bith sa lá atá inniu ann.

Fonóta: Toisc go bhfuil úinéirí nua ag UTV, an gcreideann tú go mbeidh siad sásta cláracha Gaeilge a chraoladh go rialta?

Fonóta eile: Rang Gaeilge, Dé Máirt, 6.45 – 8.15, Halla Mhuire, Magh. Tuilleadh eolais: Áisionad Mhaighe, 074 93 84572. Fáilte roimh chách.