Féile den chéad scoth

Bhí Fleadh Dhoire ar na cinn ab’fhearr riamh. Ba chóir do ghrúpaí cultúrtha san Iarthuaisceart teacht le chéile anois le tógáil ar an bhunsraith atá againn agus smaoineamh ar ócáid mhór bhliantúil.

B’fhiú go deo amharc ar ócáidí eile ar fud na tíre agus ar imeachtaí a d’eagraigh cumainn Ghaelacha thar muir, mar shampla Tyneside Irish Festival, a bhí ar siúl i Newcastle, Shasana ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Eagraíodh níos mó ná 40 imeacht ar fad. Bhí na hainmneacha móra ó Éirinn ann: Mary Coughlan, Christy Moore, Brian Kennedy, Dervish, Seán Ó Sé agus Peadar Ó Riada, an fidléir Martin Hayes, an fuirseoir Brendan Shine agus a lán eile. Eagraíodh ceardlann scéalaíochta do pháistí.

Bhí comórtais ealaíne ann don aos óg agus do dhaoine fásta. Bhí scannáin ann. Bhí sé léacht stairiúla ann. An t-aon ghearán a bhí agam: bhí na téamaí staire iontach maith ach bhí an cuimsiú thar a bheith cúng, de réir mo bharúla. Cuireadh béim ar choimhlintí ár staire. Cad faoi stair chultúrtha – cuir i gcás stair liteartha, réamhstair, seandálaíocht, stair an cheoil, stair spóirt? Bhí cur i láthair faoi na náibhithe sa Bhreatain ann agus léirigh daoine an-suim san ábhar sin.

Chruthaigh Gaeil Newcastle nach dream leithleach iad, go bhfuil siad rannpháirteach le grúpaí eile ina gcuid oibre.

Bhí céilí ann i gcuimhne Chris Jordan, fidléir a sheinn i lárionaid Éireannacha i Newcastle ar feadh 50 bliain. Anuraidh chruinnigh lucht eagraíochta an chéilí £2,000 don British Heart Foundation. Tá ardmholadh tuillte ag gach duine a bhfuil baint aige leis an Fhéile.

Tá an nasc idir an tír seo agus na himirceoirí an-tábhachtach i ndiaidh bhás an Tíogair Cheiltigh. Tá meas mór ag na hÉireannaigh i Newcastle ar a gcultúr dúchais. Tugann siad spriocanna agus smaointe dúinn. ‘Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine.’