‘FOINSE’ FAOI RATH

Tá dea-scéal ag ‘Foinse’ an nuachtán Gaeilge a fhaigheann tú saor in aisce gach Céadaoin leis an ‘ Irish Independent.’ Rinne JNRS suirbhé agus fuarthas amach go raibh 204,000 duine ag léamh ‘Foinse’ gach seachtain - níos mó léitheoirí ná aon pháipéar Gaeilge riamh. Tá an-spás sa phaipéar dírithe ar dhaoine óga agus tá mé cinnte go ndearna léitheoirí óga ‘Foinse’ níos fearr sna GCSE, sna A-Leibhéil agus san Ardteist mar gheall ar an chuidiú a fuair siad ón nuachtán. Cúis áthais. Údar ceiliúrtha. Ach fán bomaite. Is Gaeil muid. An béal bocht. Cos ar bolg. Géarleanúint. Leatrom. Doicheall. Dlí Uí Mhurchú. Thuairiscigh Nuacht24.com an scéal. Chuir daoine amhras ar na figiúirí. ‘Táimid ag creidmheáil ár mbolscaireacht féin.’ ‘Níl aon cholúnaí [ag an Indo] i nGaeilge atá ar chomhchéim le Kevin Myers.’ (Buíochas le Dia nach bhfuil.) ‘Is iris é le nuacht ann.’(Nach bhfuil an chuid is mó de na nuachtáin mar an gcéanna na laethanta seo?) Ach ar an dea-uair, tá daoine dóchasach ann fosta. Dúirt léitheoir amháin go ndéanann JNRS staitisticí do gach nuachtán sa tír, mar sin ní féin-bholscaireacht na nGael é. ‘Is tógáil croí é.’ arsa léitheoir eile. ‘Stop leis an cháineadh.’ an chomhairle a thug duine amháin. Agus focal scoir ó léitheoir eile: ‘Tá níos mó léitheoirí ag ‘Foinse’ ná mar ata ag na foilseacháin Ghaeilge eile uilig curtha le chéile. Tá éacht déanta ag an fhoireann. Narbh fhéidir leo eagrán deireadh seachtaine a chur amach fosta?’

‘FOINSE’- A GREAT SUCCESS

Foinse’, the Irish newspaper that you get free with the ‘Irish Independent’ each Wednesday has a piece of very good news. JNRS carried out a survey and it was found that 204,000 people read ‘Foinse’ every week – more readers than any Irish language newspaper ever. The paper devotes a lot of space to young people and I am certain that young readers of ‘Foinse’ did better in GCSE, A level and the Leaving Cert because of the help they got from the newspaper. Something to be delighted about. A cause for celebration. But wait a minute. We are Gaels. The poor mouth. Oppression. Persecution. Injustice. Begrudging. Murphy’s Law. Nuacht24.com carried the story. Some people cast doubts on the figures. ‘We are believing our own propaganda.’ ‘The Indo has nobody writing in Irish to compare with Kevin Myers.’(Thank God for that.) ‘It is a magazine with news in it.’(Aren’t most newspapers nowadays?) But fortunately there are also people who can look on the bright side. One reader said that JNRS compiled statistics for every paper in the country, so this is not Irish propaganda. ‘This does your heart good,’ said another reader. ‘Stop condemning,’ was the advice of one reader. And the final word from another reader: ‘Foinse’ has more readers than all the other Irish language publications put together. This is a great achievement for the staff. Could they not produce a weekend edition as well?’