Gríosóireacht chogaidh

Share this article

Feicimid ar an teilifís lá i ndiaidh lae, oíche i ndiaidh oíche, an slad atá ar siúl i dtíortha éagsúla ar fud na cruinne : Gaza, an Iaráic, an Afganastáin, an tSiria, an Libia, an Úcráin.

Tá thart fá 2000 Palaistíneach marbh go dtí seo mar gheall ar an chogadh i nGaza, cuid mhaith acu mná agus páistí nach bhfuil baint ar bith acu le cogaíocht. Tá na mílte duine eile gortaithe. Tá na hotharlanna faoi bhrú. Tá easpa bia agus uisce ann. Tá an leictreachas gearrtha. Tá na mílte ag teitheadh, más féidir leo, ag fágáil foirgnimh scriosta ina ndiaidh. Feicimid an t-uafás san Iaráic, na daoine ag teitheadh chuig na sléibhte. Agus tá an cogadh ag dul ar aghaidh sna tíortha eile thuasluaite, cé nach bhfuil siad sna ceannlínte chomh minic sin na laethanta seo. Ach ní fhaighimid scéal faoi fhormhór chogaí an domhain. Bhí cogadh ar siúl i 35 tír i 2013, 13 san Afraic agus 11 san Áise. Tá níos mó ná 50 milliún dídeanaí sa domhan: sin níos mó ná daonra Cheanada, mar shampla. Agus is páistí iad an leath acu. Cuireann Seosamh Ó Muirí agallamh ar Niall Farrell, fear na frithchogaíochta san eagrán reatha de beo.ie. Tugadh breith 14 lá ar Niall ar na mallaibh mar gheall ar agóid ag Aerfort na Sionainne, inar chuir sé in aghaidh cead a thabhairt d’fhórsaí Meiriceánacha úsáid a bhaint as an aerfort chun saighdiúirí agus airm a iompar go láithreacha cogaidh. (Fuair beirt bhaincéirí a bhí páirteach i scéim mhídhleathach € 450 milliún 240 uair de sheirbhís phobail le déanaí, ach sin scéal eile.) ‘Obama, Bush, Clinton, Cheney, Rumsfeld, Blair: is coirpigh iad go leir,’ a deir Niall. Is féidir an t-agallamh iomlán a léamh chomh maith le réimse leathan d’ábhair eile in beo.ie an mhí seo - scéalta ó Éirinn agus ón taobh eile den domhan. Toisc nach bhfuil nuachtán Gaeilge againn, is é beo. ie an t-ardán is fearr atá againn fá choinne díospóireachta. Caithfimid uilig an iris a choinneáil beo.

Warmongering

We see on the television day after day, night after night, the slaughter that is going on in different countries throughout the world: Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, Ukraine. Around 2000 Palestinians have been killed up till now because of the war in Gaza, many of them women and children who have nothing to do with the war. Thousands of other people have been wounded. The hospitals are under pressure. There is shortage of food and water. Electricity has been cut off. Thousands are fleeing if they can, leaving wrecked buildings behind them. We see the horror of Iraq, with people fleeing to the mountains. And war is still being waged in the other countries mentioned above, although they don’t make the headlines so often these days. But we don’t hear about most of the wars in the world. There were wars being waged in 35 countries in 2013, 13 in Africa and 11 in Asia. There are more than 50 million refugees in the world: that is more than the population of Canada, for example. And half of them are children. Seosamh Ó Muirí interviews Niall Farrell, the anti-war campaigner, in the current issue of beo.ie. Niall was sentenced to 14 days in prison recently because of a protest at Shannon Airport against American forces being allowed to use the airport to transport soldiers and weapons to war zones. (Two bankers who took part in an illegal € 450 million investment scheme were given 240 hours community service recently, but that’s another story.) ‘Obama, Bush, Clinton, Cheney, Rumsfeld, Blair: they are all criminals,’ says Niall. You can read the whole interview in beo.ie this month, as well as other features - stories from Ireland and from the other side of the world. Since we don’t have an Irish language newspaper, beo.ie is our best platform for discussion and debate. We must keep it alive.