Hibfest 2013: Bhí rath air

Tá eolas éigin ag achan duine i nDoire ar Ord Ársa na nÉireannach. Tá club sóisialta ag an Ord i lár na cathrach ina bhfuil halla, beár, seomra snúcair agus a lán áiseanna eile.

Tá a fhios ag daoine gur cumann comharthacaíochta atá ann agus go ndéanann sé obair charthanachta.

Tá a fhios acu fosta gur eagraíocht Chaitliceach atá ann agus go n-eagraíonn sé cúpla mórshiúl i rith na bliana. B’fhéidir nach bhfuil a fhios acu go dtéann an tOrd siar go dtí an seú haois déag agus go bhfuil craobhacha aige ar fud an domhain, i Meiriceá go háirithe.

Anseo i nDoire tá ról an Oird ag leathnú amach agus tá íomhá níos poiblí aige anois. Tá an Halla oscailte do ghrúpaí ó thaobh amuigh agus is féidir cuairt a fháil chun áiseanna agus ábhar meabhracháin a fheiceáil.

D’fhoilsigh sé leabhrán ar na mallaibh faoi obair an Oird sa chathair. Tá eolas ann ar stair agus ar fhealsúnacht na heagraíochta agus ar na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil don phobal. An tseachtain seo caite cuireadh tús leis an chéad Hibsfest.

Bhí dhá dhíospóireacht ann, ceann amháin faoin teideal ‘Creideamh agus Tír Dhúchais’ agus ceann eile faoi ‘Rialtas Dúchais nó Aontú Aoine an Chéasta ?’. Chuaigh an dá ócáid i bhfeidhm orm. Bhí cainteoirí ann ‘ón dá thaobh den bhalla’ agus bhí muid ábalta an dara scéal a fháil maidir le polaitaíocht agus reiligiún.

Bhí an neamhchlaonadh le feiceáil sna himeachtaí sóisialta chomh maith. Bhí ceol Gaelach ann, bhí ceol Ultach Albanach ann agus bhí ceol nua-aimseartha ann.

Ghlac réimse leathan de cheoltóirí páirt sna himeachtaí fosta, ó Frances Black go ceoltóirí áitiúla. Bhí clár den scoth ag an Ord: comhghairdeas le Rannóg Dhoire Uimhir 1.Tá mé ag dúil go mór leis an chéad Hibsfest eile.

Everyone in Derry knows something about the Ancient Order of Hibernians. The Order has a social club in the city centre with a hall, a bar, a snooker room and many other facilities.

People know that it is a mutual aid society and know that it does charitable work.

They also know that it is a Catholic movement and that it organises a couple of processions during the year.

Perhaps they do not realise that the Order goes back to the 16th century and that there are branches world wide.

Here in Derry the role of the Order is widening and it now has a more public image.

The hall is open to outside groups and you can visit to see facilities and memorabilia.

A leaflet was produced recently about the work of the Order in the city.

It gives information about the history and philosophy of the organisation, and of the services the Division offers to the public.

Last week saw the start of the first Hibsfest.

Two debates were held, one under the title of ‘Faith and Patriotism’ and another entitled ‘Home Rule or the Good Friday Agreement?’.

The two events were very impressive.

There were speakers from both sides of ‘the Divide’ and we were able to get alternative views on politics and religion.

This openness was to be seen in the social events too. There was Irish music, there was Ulster Scots music, and there was modern music. A wide range of singers and musicians participated in the events from Frances Black to local musicians.

The Order put on a first rate programme of events: congratulations to Derry Division Number 1.

I am really looking forward to the next Hibsfest.