Iris bheoga

Cuireann Shane Ó Curraighín agallamh ar Mhícheál Mac Giolla Easbuic, Uachtarán an Oireachtais, as breac-Ghaeltacht Chill Chartha in Beo.ie an mhí seo. Cuirtear ceist ar Mhícheál faoi thodhchaí na mbreac-Ghaeltachtaí. Deir sé nach bhfuil teorainn thíreolaíochta ar an Ghaeltacht: b’fhearr i bhfad deontais a thabhairt ar chumas na Gaeilge pé áit a bhfuil cainteoirí ina gcónaí. Bhunaigh Mícheál Cartlann Cheoil Chill Chartha. Tá obair mhór déanta aige ar son CLG. Tá sé an-sásta le dul chun cinn an Oireachtais: tá níós mó daoine óga ag freastal agus ag glacadh páirte ann. Is iar-mhúinteoir é agus tugann sé a bharúil de chúrsaí oideachais: ‘Tá múinteoirí anois i scoileanna náisiúnta, cuid acu nach bhfuil Gaeilge ar bith acu. Ní fheicim cén dóigh gur féidir leosan í a theagasc nuair nach bhfuil sí acu féin.’ Is alt an-spreagúil é seo.

Tá alt maith ag Breandán Delap faoin chóras nua maoinithe atá beartaithe ag Foras na Gaeilge. Níl sé sásta le Foras: ‘eagraíocht atá ag oibriú go mífheidhmiúil ag iarraidh deireadh a chur le heagraíochtaí eile nach bhfuil baol ar bith chomh mí -fheidhmiúil céanna leis.’

Tá tuairisc ag Ciara Nic Gabhann ar theach a thóg ealaíontóir i mBaile Átha Cliath le €1.4 billiún - airgead a fuair sé díreach ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Léigh an scéal!

Tá Balor an-ghreannmhar agus an-searbh an mhí seo maidir leis an ghéarchéim eacnamaíochta.

Seo cuid de na scéalta atá san eagrán reatha de Beo. Tá éagsúlacht iontach ann - tá 18 alt ar fad ann, spórt, taisteal, teicneolaíocht, cúrsaí reatha ina measc.Tá a deontas tuillte ag an iris seo ar a laghad.

A lively magazine

Shane Ó Curraighín interviews Mícheál Mac Giolla Easbuic from the mixed Irish/English speaking district of Killcar in Beo.ie this month. Mícheál is asked about the future of the Irish/English speaking districts. He says that the Gaeltacht has no geographical boundaries and that grants should be given for competence in Irish regardless of where speakers live. Mícheál set up the Kilcar Music Archive. He has done great work for the GAA. He is very pleased with the progress of the Oireachtas cultural festival : more young people are attending and taking part. He is a former teacher and he gives his opinion on educational affairs: ‘There are teachers now in National Schools, and some of them don’t have Irish. I can’t see how you can teach it if you don’t speak the language yourself.’ This is a very stimulating article.

Breandán Delap has a good article on the new financial model proposed by Foras na Gaeilge. He is not pleased with Foras: ‘an organisation that is operating inefficiently trying to get rid of other organisations that are not nearly as inefficient as itself.’

Ciara Nic Gabhann tells of a house built by an artist in Dublin with €1.4 billion which he got directly from the Irish Central Bank. Read the story!

Balor is humourous and bitter in his comments on the economic crisis this month.

These are some of the stories in the current edition of Beo. It contains a great variety of material - 18 articles in total. At least this magazine earns its grant!

Stadchló/Stop press! Irish classes recommence in St. Mary’s Community Hall, Muff next Tuesday, 17.4.12. at 5.30 - phone 00353 749384572 for further information.