Lán de cheol

Séasúr na bhféilte arís! Ta ardmholadh tuillte ag na coistí áitiúla a oibríonn go dian agus go deonach i rith na bliana ag ullmhú do na hócáidí móra.

Thosaigh Féile Mhaighe Dé hAoine seo caite. Bhí ionchur suntasach ag an aos óg sa chlár i mbliana, le cluichí teilifíse agus imeachtaí ’cool’ eile. Bhí gnéithe de chultúr na háite ar taispeáint – mar shampla ceardlanna traidisiúnta, comórtas grianghrafadóireachta, scannánaíocht, an tsiúlóid stairiúil, agus ceol, dar ndóigh.

Bhí trí bhanna ceoil sa mhórshiúl Dé hAoine. Bhí Banna Ceoil na hÓige, Magh ann: tá an pobal an-bhródúil as na daoine óga seo a chuireann an méid sin ama isteach ag cleachtadh agus ag déanamh siamsa. D’éist muid fosta le Banna Cairdíní Bhun Cranncha a thagann bliain i ndiaidh bliana le cur leis an Fhéile. Bhí mé féin ag obair mar mhaor agus bhí orm siúl le Banna Píob Naomh Muire, Léim an Mhadaidh. Chuir mé aithne ar threoraí an bhanna, Brian Mac Uilliam. Gaeilgeoir díograiseach atá ann: chuir sé mé ar an eolas faoin bhanna i nGaeilge, dar ndóigh. Tá súil agam nár mhiste leis na ceoltóirí eile má thugaim giota beag níos mó spáis do Léim an Mhadaidh! Beidh deis acusan níos moille. Bunaíodh an Banna Píob sa bhliain 1992. Tá siad iontach gnóthach. Bhí siad le dul go dtí an Clochán Liath Dé Domhnaigh. Beidh siad ag dul go Dún Éideann an mhí seo le páirt a ghlacadh sa ‘Pipefest’ agus tá siad ag lorg tacaíochta le hairgead a bhailiú do chumainn ailse áitiúla. Is féidir éisteacht leis an bhuíon cheoil ar YouTube. Gúgáil St. Mary’s Pipe Band Limavady.

Oíche Dé Domhnaigh bhí céilí mór san ollphuball i Magh. Bhí scaifte mór i láthair agus léiríodh arís an tallann atá againn idir amhránaithe agus rinceoirí. Bhí banna ceoil áitiúil ag seinm - Banna Céilí an Teachín: is ceoltóirí cumasacha iad uilig.

Tugann na féilte ardán d’eagraíochtaí agus d’imeachtaí na háite: tá siad riachtanach do shaol an phobail.