NÁ CAILL É!

Tá lón léitheoireachta in ‘Beo’ an mhí seo, cuid de an-conspóideach.

Deir Breandán Delap go bhfuil gortghlanadh ó bhun de dhíth ar Bhoird na n-eagras Gaeilge.Tá ochtar stiúrthóírí ar Bhord Apple, naonúr ar Bhord Amazon, agus fiche ar Bhord Údarás na Gaeltachta. Bhí ceathrar is fiche ar Bhord Mheitheal Forbartha na Gaeltachta sular chríochnaigh sé ag trádáil – tubaiste a bhí ann ó thaobh fostaíochta de.

Tá alt stairiúil an-mhaith ag Robert Mc Millen ar an Uachtaránach: ‘Sílim go bhfuil díospóireacht á tosú ar phrionsabail bhunaithe an stáit ó dheas agus ar cad is Éire ann’, a deir sé.

Tá píosa den scoth ag Donncha Ó hÉallaithe ar an Uachtaránacht. Molann sé go spéir an obair a rinne Máire Mhic Róibín agus Máire Mhic Ghiolla Íosa. Tugann sé ardmholadh do Mháire Mhic Ghiolla Íosa: bhí an Ghaeilge ríthábhachtach léi agus í ina hUachtarán. Bhí mé féin i Machaire Rabhartaigh nuair a thug sí cuairt ar Choláiste Gael Linn roinnt blianta ó shin. Bhí sí thar a bheith díograiseach agus spreag sí na daltaí go mór. Amharcann Donncha ar na hiarrthóirí agus cuireann sé an cheist: ‘An mbeidh Uachtarán na hÉireann againn le linn chomóradh Éirí Amach na Cásca 1916 nach mbeidh in ann a dhualgaisí a chomhlíonadh trí Ghaeilge?’

Tá alt ann ar ‘Bás nó Beatha Theangacha Dúchais na hAstráile’: ba chóir dúinn bheith báúil anseo in Éirinn.

Tá a lán eile san eagrán seo - spórt, taisteal, cúrsaí reatha, na healaíona (le Ciara Nic Gabhann), agus fadhbanna sóisialta ina measc.

DON’T MISS IT!

There is a wealth of reading material in ‘Beo’ this month, some of it very controversial.

Breandán Delap says that Irish language organisations need weeded out from the bottom. Apple’s Board has eight directors, Amazon has nine, and Údarás na Gaeltachta has twenty. The Gaeltacht Development Board had twenty-four before it ceased trading - this had a disastrous effect on employment.

Robert Mc Millen has a very good historical article on the Presidency: ‘I think a debate is underway on the principles on which the southern state is founded, and on what is meant by Ireland,’ he says.

Donncha Ó hÉallaithe has a first rate piece on the Presidency. He extols the work done by Mary Robinson and Mary Mc Aleese. He praises Mary McAleese most highly: she attached great importance to Irish while she was President. I was in Machaire Rabhartaigh when she visited the Gael Linn College a few years ago. She was very enthusiastic and she really inspired the pupils. Donncha looks at the candidates, and asks: ‘Will we have an Irish President during the 1916 Easter Rising commemoration who won’t be able to carry out his or her duties in Irish?’

There is an article on ‘Native languages of Australia- a matter of life or death.’ We should be sympathetic here in Ireland.

There is much more in this edition, including sport, travel, current affairs, the arts (by Ciara Nic Gabhann) and social problems.(www.beo.ie)