Na Leabharlanna

Tá seirbhís leabharlainne iontach againn ar an dá thaobh den teorainn. Bíonn na leabharlannaithe cuidiúil cairdiúil i gcónai. Baineann achan aoisghrúpa úsáid as na leabharlanna, ó sheandaoine a d’éirigh as, go páistí beaga. Tá na leabharlanna athraithe ar fad: ní chluineann tú ‘fuist!’ na laethanta seo, ach bíonn achan duine réasúnta cibé ar bith. Tugadh áiseanna nua isteach iontu. Baintear úsáid as na ríomhairí an t-am ar fad: tá siad de dhíth ar na mic léinn go háirithe. Is féidir dlúthdhioscaí agus DVDs a fháil ar iasacht. Thig leat cupán tae nó cupán caife a fháil i leabharlanna áirithe. Bíonn grúpaí súgartha i gcuid de na leabharlanna. Bíonn ceolchoirmeacha, léachtaí, seisiúin scéalaíochta agus a lán eile ag tarlú iontu. Ba mhaith liomsa níos mó leabhar Gaeilge a fheiceáil, ach mura dtugann Gaeilgeoirí leabhair amach, ní féidir an milleán a chur ar na leabharlannaithe mura bhfaigheann siad isteach iad? Mura mbainimid níos mó úsáide as na leabharlanna, beimid uilig thíos leis – Bearlóirí agus Gaeilgeoirí - agus lucht na mionteangacha chomh maith. Agus beimid ag fulaingt roimh i bhfad: tá siad ag gearradh siar ar uaireanta na leabharlann i gCathair Dhoire agus tá mé cinnte go mbeidh an rud céanna ag tarlú in áiteanna eile. Caillfear jabanna gan amhras.

Ní dóígh liom go bhfuil géarchéim eacnamaíoch ann. Tá ‘na cumhachtaí atá ann’ ag iarraidh gearradh siar ar sheirbhísí poiblí – sláinte, oideachas srl - agus tugann cearrbhaigh na mbancanna deis dóibh. Ach ná bí buartha fá dtaobh de: titfidh buama H ar do cheann lá éigin, déarfaidh tú leat féin : ‘Níl ann ach deireadh an tsaoil’, agus ní thuigfidh tú gur chuir tú leis.

The Libraries

We have a marvellous library service on both sides of the border. The librarians are always helpful and friendly. All age groups use the libraries, from old retired people to small children. Libraries have changed completely: you don’t hear ‘Whisht!’ nowadays, but everyone is reasonable, nevertheless. New resources have been introduced. Computers are used all the time: students in particular need them. You can borrow CDs and DVDs. You can get a cup of tea or a cup of coffee in some libraries. There are concerts, lectures, story telling sessions and many other things happening in them. I would like to see more books in Irish, but if Irish speakers don’t take books out, who can blame the librarians if they don’t get them in? If we don’t use the libraries more we will all lose out: English speakers, Irish speakers and speakers of minority languages as well. And we will be suffering soon: they are cutting back on the opening hours. Jobs will be lost without a doubt.

I don’t think there is an economic crisis. The ‘Powers that be’ are trying to cut back on public services - health, education etc - and the gamblers in the banks give them an excuse. But don’t worry about it: one day an H-bomb will fall on your head, you will tell yourself: ‘It is only the end of the world’, and you won’t realise that you have contributed to it.