Na seanfhocail 2/ The proverbs 2

It should come as no surprise that Irish has an abundance of proverbs relating to religion, God and, of course, the Devil.

It should come as no surprise that Irish has an abundance of proverbs relating to religion, God and, of course, the Devil.

p the title of a long-running Irish column in the Journal]

Is gnóthach an Diabhal i mbothán díomhaoin.

The Devil is busy in an unused shed. (‘The Devil finds work for idle hands.’}

passion. Déirc: charity, alms-giving. Déirceach is someone who gives or receives alms – Irish does not make a distinction. ‘Tabhair’ means ‘give’ or ‘take’ in Irish.)

Is fearr Aifreann ná Ifreann.

Mass is better than Hell. (Don’t mix up the two words that look alike!)

Tá cumhacht sa phaidir.

There is power in prayer.

Ní fhaigheann sagart balbh beatha.

A dumb priest does not make a living. (You have to speak up for yourself.)

Tabharfaidh do theanga chun na Róimhe thú.

Your tongue will take you to Rome. (If you speak well, you will go far.)

Má ligtear an gabhar isteach sa séipéal, ní stopfaidh sé go haltóir.

If you let the goat into the church, he won’t stop till he reaches the altar.( Give a person an inch, and he will take a mile.)

Tabhartas Dé goile folláin.

A healthy appetite is a gift of God.

Moillíonn Dia an deifir.

God delays haste. (More hurry, less speed.)

Roinneann Dia na suailcí.

God shares out the good things.

Chomh macánta le sagart.

As honest as a priest.

Chomh cinnte is atá Dia in airde.

As sure as God is on high, in Heaven.

Chomh te le tinte Ifrinn.

As hot as the fires of Hell.

An té is deise a theach don séipéal, is ea an té is moille don Aifreann.

The person who is nearest the church is the person who is slowest getting to Mass.

Má tá an saibhir ar a bhealach go hIfreann,tá an daibhir ann cheana.

If the rich man is on his way to Hell, the poor man is already there.

Human Nature proverbs

Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine.

People live in one another’s shelter.

Bíonn chuile dhuine lách go dtéann bó ina gharraí.

Everyone is sociable until a cow invades his garden.

An áit a bhuil do chroí is an a thabharfas do chosa thú.

Your feet will bring you to where your heart is.

Is maith an scáthán súil charad.

A friend’s eye is a good mirror.

Maireann croí éadrom i bhfad.

A light heart lives long.

Ag duine féin is fearr a fhios cá luíonn an bhróg air.

The wearer best knows where the shoe pinches.

Cuir síoda ar ghabhar aus is gabhar i gcónaí é.

Put silk on a goat and it is still a goat.

Níl aon tinteán mar do thinteán féin.

There is no fireside like your own fireside.

:Life’s Ups & Downs

Is fada an bóthar nach mbíonn casadh ann.

It is a long road that has no turning.

Níl aon suáilce gan a duáilce féin.

There are no unmixed blessings in life.

Is gaire cabhair Dé ná an ras.God’s help is nearer than the door.

Mair, a chapaill, agus gheobhaidh tú féar.

Live, horse, and you will get grass.

Is ceirín do gach créacht an fhoighne.

Patience is a poultice for all wounds.

Youth & Old Age Proverbs

Bí go maith leis an ngarlach agus tiocfaidh sé amárach.

Be good to the child and he will come to you tomorrow.

Is cuma leis an óige cá leagann sí a cos.

Youth does not mind where it sets its foot.

Ní túisce craiceann na seanchaorach ar an bhfraigh ná craiceann na caorach óige.

The skin of the old sheep is on the rafter no sooner than the skin of the young sheep.

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

Praise the young and they will blossom.

Is minic a rinne bromach gioblach capall cumasach.

Many a ragged colt made a noble horse.

Bionn ceann caol ar an óige.

You cannot put an old head on the young.

Níl a fhios ag aon duine cá bhfuil fód a bháis.

Nobody knows where his sod of death is.