Na seanfhocail-ár seoda náisiúnta

Colún difriúil a tseachtain seo - tá na laethanta saoire ann! A different column this week- it’s holiday time! Tá na seanfhocail ar ais! The proverbs are back!

Is maith an scathán súil charad. A friend’s eye is a good mirror.

Siúlach scéalach. The person who travels a lot has a lot to tell. (The world’s shortest proverb?)

Is folamh fuar teach gan bhean. A house without a woman is cold and empty.

Beatha teanga í a labhairt. You keep a language alive by speaking it.

Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal. Nothing can turn a donkey into a race horse.

Oíche aerach agus maidin bhrónach. A merry night and a sorrowful morning.

Is fusa duine a ghortú ná a leigheas.It is easier to injure a person than to cure him.

Ní féasta go rósta agus ní céasadh go pósta. There is no feast like a roast and there is no torture like marriage.

Ná mol agus ná cáin tú féin. Don’t praise yourself and don’t criticise yourself.

Má tá tú ag lorg cara gan locht, beidh tú gan cara go deo.If you are looking for a friend who has no faults, you will never have a friend.

Giorraíonn beirt bóthar. Two people shorten the road.

Is fada an bóthar nach mbíonn casadh air. It is a long road that has no turning.

Ná tabhair breith ar an chéad scéal. Don’t pass judgement after the first version of a story.

Tagann an cruatan i ndiaidh an chaite. Hardship comes after wastefulness.

Aimsíonn an dall a bhéal. The blind man finds his mouth. (We can overcome great difficulties.)

Bíonn blas ar an bheagán. A small amount is tasty. (Small is beautiful.)

Maireann croí éadrom i bhfad. A light heart lives long.

Moladh luath agus cáineadh mall. Early praise and late criticism.

Cuir an breac san eangach sula gcuireann tú sa phota é. Get your trout into the net before you put it into the pot. (Don’t count your chickens before they are hatched.)

Tá Dia láidir agus tá máthair mhaith aige. God is strong and He has a good mother.

An té nach ndéanann obair sa teas, beidh ocras sa sioc air. The person who does not work in the heat will be hungry when the frost comes.

Is minic a bhíonn ciúin ciontach. A quiet person is often guilty.

Bí go moch i do shuí, go luath i do luí, is ní fada go mbeidh tú chomh saibhir le rí.

Get up early, go to bed early and you will soon be as rich as a king.

Is glas iad na cnoic i bhfad uainn. Far off hills are green.

Dá fhada an lá, tagann an tráthnóna. No matter how long the day, evening always comes.

Is breá an ní an óige ach ní thagann sí faoi dhó. Youth is a fine thing, but it never comes twice.

Is iomaí cor sa saol. Life has many twists.

Caill do chlú agus faigh ar ais é, ach ní hé an rud céanna é. Lose your reputation and get it back, but it won’t be the same thing.

Tá bailiúcháin mhaithe de sheanfhocail ar an Idirlíon,mar shampla www.scribd.com.

There are some good collections of proverbs on the Internet, for example www.scribd.com.