NAOMH BRID

Alt faoi leith an tseachtain seo – sliocht as seanleabhar atá agam: Irish Youth’s Manual (1909). Léann daoine óga ábhar difriúil na laethanta seo – má léann siad. (‘Cé hé an seanchrunca seo?’)

Bhí Naomh Bríd agus Naomh Eitembria i láthair, agus iad ag éisteacht le Pádraig. Fad is a bhí sé ag caint, chonaic Bríd solas lonrach ag soilsiú os cionn reilig na comharsanachta.

‘Cad é sin ?’ arsa duine le Bríd.

‘Tuigim as sin go n-adhlacfar searbhónta mór Dé anseo gan mhoill,’ a deir sí.

‘Agus, cé hé sin?’ d’fhiosraigh Naomh Eitembria.

‘Is é athair agus aspal na hÉireann é,’arsa Bríd, ‘agus ba mhaith liom cead a fháil a chorp naofa a ghléasadh san uaigh i dtaisléine atá agam agus a d’fhigh mé le mo lámha féin.’

D’imigh Bríd fá choinne an taiséadaigh. D’éirigh Padraig ansin agus d’aistrigh sé go mainistir Shábhail le bás a fháil.

Fuair sé fios go raibh Bríd cortha claoite ag teacht ar ais ó Chill Dara agus nach dtiocfadh léi teacht níos faide. Chuir Pádraig ceithre charbad chuici agus tháinig sí féin agus a cuideachta go Sábhal. Fuair Pádraig bás go suaimhneach, síochanta agus Bríd, Eitembria agus manaigh Shábhail ina thimpeall.

D’athraigh mé an seanlitriú. Nach fearr ‘ searbhónta’ ná ‘searbhfhóghantaidhe’, mar shampla? Is mór an gar go bhfuil Gaeilge chaighdeánach againn anois.

( Lá na brídeoige : 1 Feabhra)

SAINT BRIGID

A different sort of article this week – an extract from Irish Youth’s Manual (1909).Young people read different material these days- if they read at all (Who is this old grump?).

Saint Brigid and Saint Eitembria were present listening to Pádraig. While he was talking, Brigid saw a bright light shining over the neighbouring graveyard.

‘What is that?’ someone asked Brigid.

‘I understand from that that a great servant of God will be buried here soon,’ she said ‘And who is that?’ Saint Eitembria asked.

‘He is the father and apostle of Ireland,’ said Brigid, and I would like to be allowed to have his holy body buried in the shroud which I have woven with my own hands.’

Brigid went off for the shroud. Patrick then arose and went to the monastery at Saul to die. He found out that Brigid was exhausted coming back from Kildare and that she could come no further. Patrick sent four chariots to her and she and her companions came to Saul. Patrick died peacefully with Brigid, Eitembria, and the monks of Saul around him.

I changed the old spelling. Isn’t ‘searbhónta’ better than ‘searbhfhóghntaidhe’, for example? It is a good job we have standard Irish now.

( St. Brigid’s Day: 1 February)