NAOMH COLM CILLE

Naomh mór an cheantair seo é Colm Cille. Tugtar a ainm ar eaglaisí, scoileanna, páirceanna, agus ar fhoirne peile ar fud na dúiche.

Rugadh é i nGartán, Tír Chonaill, sa bhliain 521. Fuair sé a chuid oideachais i Maigh Bhile, Contae an Dúin, agus rinneadh manach de ansin. Bhunaigh sé mainistreacha ar fud na hÉireann, an Teampall Mór (Doire) ina measc. Fear cráifeach a bhí ann, ach bhí sé teasa trodach chomh maith.

Bhí sé ina scríobhaí agus rinne sé cóip de lámhscríbhinn a bhí ag a mhúinteoir, Naomh Fionán, gan chead, gan chomhairle. Ní raibh Fionán róshásta nuair a dhiúltaigh Colm Cille an chóip a thabhairt dó. Ina dhiaidh sin, bhí sé ina chogadh dearg idir an Rí Diarmuid, a thacaigh le Fionán, agus muintir Cholm Cille. Bhuaigh laochra Cholm Cille ar arm an Rí ag Cúl Dreimhne.

Deirtear gur maraíodh 3,000 sa chath. Bhí aiféala ar Cholm Cille faoi agus chinn sé aithrí a dhéanamh ina pheacaí. D’imigh sé ó Éirinn go hOileán Í le dáréag manach agus bhunaigh sé mainistir ansin.

Thaistil an Naomh agus a chairde go hAlbain agus go Sasana, agus rinne siad Críostaithe de na mílte duine. Fuair Colm Cille bás ar an naoú lá de Mheitheamh 507. Cuireadh é i nDún Phádraig. Scríobh Adomnan ‘Beatha Cholm Cille’.

 B’fhéidir go mbeidh an cur síos simplí seo úsáideach do mhúinteoirí atá tuirseach traochta ag deireadh an téarma. Misneach!

Tá sibh ag tarraingt ar cheann scríbe!  

SAINT COLM CILLE

St. Colm Cille is the great saint of this area. His name is given to churches, schools, parks and football teams throughout the district.

He was born in Gartan, in Donegal, in the year 521. He was educated in Movilla, County Down, and was ordained there as a monk. He founded monasteries throughout ireland, including Templemore(Derry).

He was a devout man but he was also hot headed and aggressive. He was a scribe and he made a copy of a manuscript belonging to his teacher, Saint Fionan, without permission or advice. Fionán was not too happy when Colm Cille refused to give him the copy. After that a bitter war broke out between King Diarmuid, who supported Fionán, and the followers of Colm Cille.

Colm Cille’s warriors defeated the King’s army at Cúl Dreimhne. It is said that 3,000 men were killed in the battle. Colm Cille was filled with remorse, and he decided to do repentance for his sins.

He left Ireland and went to Iona with 12 monks, and he founded a monastery there. The saint and his friends travelled to Scotland and to England, and they converted thousands of people to Christianity. Colm Cille died on 9 June 597. He was buried in Downpatrick. Adomnan wrote ‘A Life of Colm Cille’.

Perhaps this simple account will be useful to exhausted teachers at the end of term. Take heart!

The finishing line is in sight!