NAOMH PÁDRAIG

Rugadh Naomh Pádraig timpeall na bliana 389. Nilimid cinnte cén áit: sa Fhrainc, sa Bhreatain Bheag, nó b’fhéidir in Albain. Tugadh Calphurnas ar a athair agus Coincheasa ar a mháthair. Bhí siad ina gCríostaithe agus thóg siad Pádraig i ngrá Dé agus na gcomharsan. Tháinig foghlaithe chuig a thír dhúchais. Mharaigh siad a dtuismitheoirí agus thug siad é féin go hÉirinn mar sclábhaí. Chaith sé sé bliana ag aoireacht caorach ar Shliabh Mis in Aontroim. Faoi dheireadh, d’éirigh leis éalú. Chuaigh sé go Nantes sa Fhrainc. Thosaigh sé ag staidéar ansin agus rinneadh sagart de in Auxerre. Sa bhliain 432 chuir an Pápa Celestin go hÉirinn é. Rinne Pádraig Críostaí den Taoiseach Gaelach Dichu. Thug Dichu a lán talún dó agus thug sé sciobal mór dó mar eaglais. Sabhall (sciobal) Phádraig an t-ainm atá ar an áit ó shin. Chuaigh Pádraig go Teamhair agus mhínigh sé an creideamh nua don Ardrí, Laoire. Thug Laoire cead dó an soiscéal a mhúineadh. Thaistil Padraig ar fud na tire. D’iompaigh sé a lán daoine chun na Críostaíochta. Mhínigh sé mistéir na Tríonóide dóibh ag baint úsáide as an tseamróg : ‘Níl ar an luibh bheag seo ach aon ghas amháin. Ach tá trí dhuilleog inti. Ar an dóigh chéanna, níl ann ach aon Dia amháin, ach san aon Dia amháin tá trí phearsa.’ Chaith se daichead lá ag troscadh ar Chruach Phádraig. Bhunaigh sé timpeall 300 eaglais in Éirinn. Chuir sé a chathaoir ar bun in Ard Mhacha. Fuair sé bás tuairim na bliana 461 i Sabhall Phádraig agus cuireadh i nDún Phádraig é.

(Tá súil agam go mbeidh an cur sios simplí seo úsáideach do mhúinteoirí an tseachtain seo cugainn. Bainigí sult as an fhéile.)

SAINT PATRICK

St. Patrick was born around the year 389. We are not sure where: in France, in Wales, or perhaps in Scotland. His father was called Calphurnas and his mother was Coincheasa. They were Christians and they reared Patrick to love God and ones neighbour. His country was invaded by pirates. They killed his parents and took him as a slave to Ireland. He spent six years as a shepherd on Slemish Mountain in Antrim. He eventually managed to escape. He went to Nantes in France. He started studying there and was ordained priest in Auxerre. In 432 Pope Celestine sent him to Ireland. Patrick converted the Irish king Dichu to Christianity. Dichu gave him a great amount of land and gave him a large barn to use as a church. The place has been called Sabhall Phádraig (Patrick’s Barn) ever since. Patrick went to Tara and explained the new faith to the High King, Laoire. Laoire gave him permission to teach the gospel. Patrick travelled all over the country. He converted many people to Christianity. He explained the mystery of the Trinity to them using the shamrock: ‘This little plant has only one stem. But it has three leaves. Similarly, there is only one God, but in that one God there are three persons.’ He spent 40 days fasting on Croagh Patrick. He founded around 300 churches in Ireland. He established his See in Armagh. He died around 461 in Sabhall Phádraig and was buried in Downpatrick.

(I hope teachers will find this simple account useful. Enjoy the celebration)