Páipéir nuachta gan pháipéar

Is féidir bheith an-diúltach maidir le nuachtóireacht sa Ghaeilge. Roinnt blianta ó shin bhí tú ábalta ‘Lá’ a fháil gach lá i rith na seachtaine agus bhí tú ábalta ‘Foinse’ a cheannach ag deireadh na seachtaine.

Is féidir bheith an-diúltach maidir le nuachtóireacht sa Ghaeilge. Roinnt blianta ó shin bhí tú ábalta ‘Lá’ a fháil gach lá i rith na seachtaine agus bhí tú ábalta ‘Foinse’ a cheannach ag deireadh na seachtaine.

Anois níl ach ‘Seachtain’ againn, foilseachán a chuireann an ‘Indo’ amach gach Céadaoin. Forlíonadh atá ann, dírithe ar dhaoine óga go háirithe. Ní drochrud é sin, ar ndóigh, ach tá an forlíonadh gluaisteán a théann leis chomh mór is atá an nuachtán beag Gaeilge féin. Maidir le hirisí, tá Feasta, Comhar agus An tUltach ann go fóill. Is foilseacháin sheanbhunaithe iad, ach tá siad uilig ag streachailt.

Ach glac misneach. Tá saol nua ag an Ghaeilge ar an Idirlíon. Ó, sin páipéar eile a d’imigh – ‘Saol’, nuachtán míosúil a d’fhoilsigh nuacht faoi imeachtaí Gaeilge ar fud na tíre. Páipéar clóite a bhí ann ar dtús, ansin nuachtán Idirlín, ach anois is cuid dár stair é.

Tá nuachtáin chlóite de dhíth orainn go fóill, ach táthar ag déanamh dul chun cinn ar an Ghréasán. Tá buntáistí ag eagrán Idirlín nach bhfuil ag an ghnáthpháipéar: chomh maith le hábhar clóite, úsáideann sé físeán uaireanta. Thig leis an léitheoir trácht ar alt láithreach.

Luaigh mé Tuairisc.ie an tseachtain seo a chuaigh thart. Tamall ó shin, scríobh mé faoi ‘An Lúibín’ - iris iontach a fhoilsíonn Cumann Gaeilge na hAstráile: téann achoimrí simplí leis na hailt, rud a chuidíonn go mór leis an fhoghlaimeoir. Tá suíomh maith ag RTÉ agus TG4. Baineann ‘Meon eile’ úsáid as físeán go héifeachtach. Is suíomh neamhspleách é ‘An Tuairisceoir’: tá sé teoranta, ach tá sé thar a bheith fiúntach.

Níl an liosta seo cuimsitheach agus tá a lán áiseanna eile ar an Idirlíon: cluichí, ceachtanna (cuid acu iontach maith, cuid acu nach bhfuil thar mholadh beirte), nuacht ó fhoilsitheoirí srl. Aimsíonn tú iad de thaisme go minic. Tá eolaire de dhíth orainn. Sin tionscnamh an-úsáideach don Fhoras.