Saibhir agus daibhir

Ní raibh béim an-mhór ar an airgead sa tír seo san am a chuaigh thart. Ní shílim gur barúil rómánsach é seo.

Amuigh faoin tuath, in áit oibrithe eile a fhostú, tháinig na fir le chéile i meitheal agus rinne siadsan an obair i ngrúpa, ag dul ó ghort go gort, ag síolchur, ag baint an fhéir srl.

Is cuimhin liom nuair a bhí mé óg i nGleann Gad gur chaith na hiascairí cúpla iasc isteach sa teach ar an bhealach abhaile ón phort - saor in aisce. In áit dul amach le héadaí a cheannach, rinne na mná na héadaí sa bhaile go minic.

Ach d’imigh sin agus tháinig seo. Foilsíodh The Sunday Times Rich List Dé Domhnaigh seo caite, liosta de na daoine is saibhre ar na hoileáin seo. Iontas na n-iontas, ní raibh m’ainm ann, ach feicim go bhfuil £1.4 billiún ag clan Lord Ballyedmond. Roinneann banaisteoir as Doire £340 milliún lena fear céile.

Beirt nó triúr eile ar an liosta: Van Morrison (£50 milliún), Rory Mc Ilroy (£28 milliún), Jedward (£3milliún !). Ní hé an fear a thuilleann níos mó a fhaigheann níos mó. Má chruthaíonn tú cluichí ríomhaire, más cócaire réasúnta thú, más amhránaí lagmheasartha thú, b’fhéidir go bhfaighidh tú áit ar an liosta. An imríonn tú sacar? De réir cosúlachta, gheobhaidh Louis Van Gaal £7 milliún sa bhliain ó Man United. Deirtear go saothraíonn Wayne Rooney £300,000 gach seachtain.

Lochtaíodh cumainn charthannachta faoi thuarastail a bpríomhfheidhmeannach an tseachtain seo.

Tá 107 billiúnaí sa Bhreatain. D’ardaigh a dteacht isteach 15.4% ó 2013. Idir an dá linn, ar ais ag an rainse, ag bun an dréimire, cuireann daoine suas le calcadh pá, le harduithe pá 1-2%, le dífhostaíocht. Tá na mílte duine in Éirinn gan dídean. Tá an dá rialtas ag gearradh siar i ngach treo. Deir Seáinín an Mhótair sa dráma ‘An Triail’: “ Cé a deir gur tír Chríostúil í seo?”, ag tagairt d’Éirinn. Agus is féidir le Seán Buí an rud céanna a rá, ar ndóigh.

Rich and poor

There was not a great deal of emphasis on money in this country in the old days. I don’t think this is a romantic notion. In country areas, instead of employing other workers, men came together in a working party and they did the work as a team, going from field to field, sowing seed, cutting the hay and so on.

I remember when I was young in Glengad, the fishermen used to throw a few fish into the house on the way home from the port- free of charge. Instead of going out to buy clothes, the women often made the clothes at home.

But times changed. The Sunday Times Rich List was published last Sunday, the list of the richest people on these islands. To my great surprise, my name was not there, but I see that Lord Ballyedmond’s family are worth £1.4 billiún. An actress from Derry shares £340 million with her husband. Two or three others on the list: Van Morrison (£50 million), Rory Mc Ilroy ((£28 million), Jedward (£3 million!). The man that deserves most does not get most. If you create computer games, if you are a reasonable cook, if you are a mediocre singer, perhaps you’ll get a place on the list. Do you play soccer? Apparently Louis Van Gaal will get £7 million per year from Man United. Wayne Rooney is said to earn £300,000 a week.

Charitable organisations were also criticised this week because of the salaries of their chief executives.

There are 107 billionaires in Britain. Their income has risen 15.4% since 2013. Meanwhile, back at the ranch, at the bottom of the ladder, people put up with pay freezes, with pay rises of 1-2%, with unemployment. There are thousands of homeless people in Ireland. Seáinín an Mhótair says in the play ’An Triail’, referring to Ireland: “Who says that this is a Christian country?” And John Bull could say the same, of course.