SAÍOCHT / WISDOM

Some more Irish proverbs to make you think and smile, the last in the popular mini-series

Dochtúir na sláinte an codladh. Sleep is the doctor of health.

Ní fear go bean chéile. A man is not a man till he gets a wife.

Is buí le bocht an beagán. The poor man is grateful for a small amount.

Tagann ciall le haois. Sense comes with age.

Ní náire an bhochtaineacht. Poverty is no shame.

Is fearr breac sa láimh ná bradán sa linn. Better a trout in your hand than a salmon in the pool.

An áit a mbíonn mná bíonn caint. Wherever there are women, there is talk.

Níl sa saol ach tamall beag. Life lasts only a short while.

Is milis fíon ach is searbh a íoc. Wine is sweet but its payment is sour.

Ní líontar an bolg le caint. The stomach is not filled with talk.

Marbh le tae agus marbh gan é. Dead with tea and dead for the want of it.

Ní mór don fhear bheag a bheith glic. The small man has to be smart.

Is deabhal bean ar bith gan fear maith. Every woman without a good husband is a devil.

Is cuid den obair salachar. Getting dirty is part of the work.

Ní féidir an an dubh a chur ina gheal ach seal. You can only pretend for a while.

Faigheann an tseanbhróg an seanstoca. The old shoe gets the old stocking.

Ná tabhair breith ar an chéad scéal. Don’t judge from the first story. (from first opinions)

Is dána gach madadh ag doras a thí féin. Every dog is brave at his own door.

Is minic ciúin ciontach. The quiet person is often guilty.

Tús maith,leath na hoibre. A good beginning is half the work.