Saol na Gaeilge

Tá an nuachtán ‘Saol’ ar na foilseacháin Ghaeilge is fearr ar an Idirlíon. Tugann sé eolas ar imeachtaí phobal na Gaeilge in Éirinn agus ar fud na cruinne.

In eagrán na míosa seo, tugtar tuairisc ar Ghradaim Shárimreoirí Pheil Ghaelach na mBan. Labhair an t-aoi speisialta Joanne Ó Ríordáin, ag an ócáid. Rugadh Joanne gan ghéaga: bhí sí ar an Late, Late Show agus rinneadh scannán faisnéise fuithi: ‘No limbs, no limits’.Thuill sí an bualadh bos ba threise i ndiaidh a hóráide.

Tá cur síos ann ar Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne.

Cuirtear an t-aisteoir Barry Barnes faoi agallamh.

Tá alt an-spéisiúil ann ar fhear a bhain céad bliain amach i mí Dheireadh Fómhair, an tAthair Seosamh Ó Mealláin, mac le Mícheál Ó Mealláin, Ceann Foirne Arm Cathartha na hÉireann agus tánaiste de Shéamas Ó Conghaile in Éirí Amach na Casca, 1916. Bhí Seosamh dhá bhliain go leith nuair a scaoileadh a athair: cuireadh an leanbh ar ghlúin a athar cúpla uair an chloig roimh a bhás.

Fuair an tAthair Seosamh litir chomhghairdis ón Uachtarán. Mícheál D. Ó hUiginn agus ón Tánaiste Éamonn Gilmour. I measc na gcairde a bhí ag ceiliúradh an lá breithe bhí an tAthair Seán Ó Cearbhalláin CÍ, as Doire, a chuaigh go Hong Cong sa bhliain 1971 agus atá ag obair ann ó shin. Tá pictiúr den Athair Seán ag dul leis an tuairisc agus é ag caitheamh a Fháinne óir go bródúil!

Tá grianghraf ann fosta de Aedin McCarter, Oifigeach Infheistíochta agus Fiontraíochta de Chomhairle Cathrach Dhoire a fuair Fáinne Óir i ndiaidh cúrsa Gaeilge a chríochnú leis an Chomhairle.

Tá a lán eile in eagrán na míosa seo faoi imeachtaí Gaeilge agus Gaeloideachas. chomh maith le hábhar d’fhoghlaimeoirí. Beidh lúcháir an tsaoil ort mar gheall air.(saol.ie)

Saol na Gaeilge

The newspaper Saol is one of the best Irish Internet publications. It provides information about Irish language activities in Ireland and world wide.

In this month’s edition there is a report on the Irishwomen’s Gaelic Football Awards. The special guest, Joanne Ó Riordáin, spoke at the function. Joanne was born without arms or legs: she has been on the Late, Late Show, and a documentary has been made about her: ‘No limbs, no limits’. She deserved the greatest applause of the evening, which she received after her speech.

There is a report on the Oireachtas in Killarney.

There is an interview with the actor Barry Barnes.

There is a very interesting article about a man who was 100 years old in October, Father Joseph Mallin, the son of Michael Mallin, a commander in the Irish Citizen Army and James Connolly’s deputy in the 1916 Easter Rising. Joseph was two and a half when his father was shot: he was put on his father’s knee just a few hours before his death.

Father Joseph received a letter of congratulations from the President, Mícheál D. Ó hUiginn and from the Tánaiste Éamonn Gilmour. Among the friends celebrating the birthday was Fr. Seán Carlin S.J. from Derry, who went to Hong Kong in 1971 and has been working there ever since. There is a picture of Fr.Seán proudly wearing his gold Fáinne along with the report.

There is also a photo of Aedin McCarter, Derry City Council Investment and Enterprise Officer, who received a gold Fáinne after completing an Irish course with the Council.

There is much more in this month’s edition about Irish and Irish medium education, as well as material for beginners. You will enjoy it thoroughly.(saol.ie)