Scéal ar bith?

Tá sé thar a bheith tábhachtach don fhoghlaimeoir a bheith ag léamh go leanúnach.

Tá sé thar a bheith tábhachtach don fhoghlaimeoir a bheith ag léamh go leanúnach.

Ar an drochuáir, níl páipéar ceart againn. Níl ann ach forlíonadh beag a thagann amach gach Céadaoin leis an ‘Indo’. Ina dhiaidh sin, táimid ag brath ar shíob ó na nuachtáin Bhéarla. Ach, buíochas le Dia, is féidir ábhar iriseoireachta Gaeilge a fháil ón Idirlíon. Tá Tuairisc.ie ag dul ó neart go neart: tá réimse leathan de thopacaí ann. An tseachtain seo scríobhann Póilín Ní Chiaráin ar an ionsaí náireach cladhartha i mBaile Aontroma inar cuireadh carr banaltra ón India trí thine. ‘Níl seachtain nach ndéantar ionsaí ciníoch i dTuaisceart Éireann’. Ach tá greann ar an suíomh chomh maith. Éist leis an taifead a rinneadh ar bhudragár dátheangach cliste. Is fíorbhudragár é Budgie Ó Riain: ní MLA nó TD é.

Foilsíonn Ollscoil Mhá Nuad nuachtán beag seachtainiúil dírithe ar dhaoine óga: eleathanach. Faigheann tú píosaí gairide faoi chúrsaí reatha, siamsaíocht, spórt srl. i nGaeilge shimplí.

Déanann An Lúibín, iris Chumann Gaeilge na hAstráile sárobair. San eagrán is déanaí, mar shampla, tá cur síos ar thuairisc a tháinig amach ar na mallaibh faoi na nuachainteoirí Gaeilge. ‘Ba iad na cainteoirí dúchais ba láidre anuas go dtí an fichiú haois, ach anois is iad na cainteoirí cathrach is láidre.’

Tá alt faoin tuairisc chéanna in COMHARtaighde, iris acadúil Idirlín a tháinig amach le déanaí agus atá saor in aisce.

Is minic nach bhfaigheann tú scéal faoi fhoilseacháin Ghaeilge ach de thaisme. Tá eolaire de dhíth orainn.

Scéal eile ar fad: beidh oíche cheoil agus chomhrá sa Derby Bar óna 8 i.n amárach. Tá fáilte roimh chách. Má éiríonn leis an cheann seo, beidh oícheanta eile ann go rialta sa bhliain úr.