Scéal eile in Albain

Agus mise in Albain ar na mallaibh, casadh leabhar beag gleoiteach i mo

shlí: ‘Treasures’, foilsithe ag Iontabhas Leabhar na hAlban mar chuid de ‘Seachtain

Leabhar na hAlban’. Tugadh níos mó na 150,000 cóip amach saor in aisce.

Cnuasach scríbhneoireachta atá ann: iarradh ar scríbhneoirí píosa gairid a scríobh ar an rud is luachmhaire leo. An toradh: níos mó ná 40 píosa sa leabhar de chineálacha éagsúla – gearrscéalta, aistí, dánta, cuimhní cinn, beathaisnéisí.

Tá an chuid is mó den ábhar i mBéarla, ar ndóigh. Tá úpla píosa ann in gcanúint na hAlban agus scéal amháin i nGàidhlig: ‘An rud às prìseil dhomhsa’ le Caitríona Lexi Chaimbheul.

Chuaigh an dán ‘The Celtic Wedding Ring’ le Des Dillon i bhfeidhm orm: cuireann sé síos ar thuras ó bhiogóideacht thraidisiúnta na hAlban go dtí an tuiscint go bhfuil oidhreacht Ghaelach ann atá oscailte d’achan duine sa tír. Is cumann carthanachta náisiúnta é Iontaobhas Leabhar na hAlban.

Cuireann sé léitheoireacht agus críbhneoireacht chun cinn ar dhóigheanna éagsúla. Eagraíonn sé níos mó ná 1,200 imeacht litríochta gach bliain.

Déanann sé teagmháil le gach leanbh in Albain trí scéim bhronntanas Bookstart. Tacaíonn sé le scríbhneoirí Albanacha.

Oibríonn sé le múinteoirí agus leabharlannaithe ag forbairt áiseanna. Tá feachtas léitheoireachta do dhaoine óga ar siúl aige. Tá Turas Leabhar do Pháistí curtha ar bun: bíonn deis ag páistí agus ag tuismitheoirí bualadh le húdair Albanacha.

Tá suíomh idirlín tarraingteach ag an Iontaobhas ar a bhfuiltear a lán eolais ar fáil. Tá cuid de na scéalta ón chnuasach ar an suíomh.

Tá scéal Chaitríona air chomh maith le haistriúchán Béarla. (www.scottishbooktrust.com)

Agus idir an dá linn ar ais in Éirinn, tá tionscal na foilseoireachta Gaeilge ina phrácás: díoltar fíor-bheagán leabhar; níl nuachtán clóite ar fáil fiú. Is trua nach bhfuil eagras cosúil le hIontaobhas Leabhar na hAlban a bhfuil bua na samhlaíochta aige anseo ar Oileán na Naomh agus na nOllamh.