Scéal na Nollag

Agus chuaigh Iósaf mar dhuine ó Ghaililí, ó chathair Nasair, go hIúdaea, go cathair Dháibhí dá gcairtear Bétlehem, ós rud é go mba de theaghlach Dháibhí é féin de réir folaíochta, chun go clárófaí é féin agus Muire an bhean a raibh lámh agus focal idir é agus í, agus í ag iompar clainne.

Agus chuaigh Iósaf mar dhuine ó Ghaililí, ó chathair Nasair, go hIúdaea, go cathair Dháibhí dá gcairtear Bétlehem, ós rud é go mba de theaghlach Dháibhí é féin de réir folaíochta, chun go clárófaí é féin agus Muire an bhean a raibh lámh agus focal idir é agus í, agus í ag iompar clainne.

Agus nuair a bhí siad ansin, tháinig a haimsir. Agus rugadh a céad duine clainne di agus d’fhaisc sí i gcrios ceangail é, agus chuir sí ina luí i mainséar é, ó nach raibh áit acu dóibh san ósta.

Agus bhí aoirí amuigh i bpáirceanna sa cheantar úd, agus iad ag fáire ar a dtréad san oíche. Agus nocht aingeal an Tiarna dóibh, agus lonraigh glóir an Tiarna ina dtimpeall, agus bhí dianeagla orthu. Agus dúirt an tAingeal leo, “ Ná bíodh eagla oraibh; mar féachaigí, tá mé ag teacht chugaibh le scéal áthasach a insint daoibh faoin lúcháir atá le bheith ar na daoine uile; óir is inniu a saolaíodh an Slánaitheoir daoibh i gcathair Dháibhí , agus is é an Tiarna Críost é. Agus is é seo an comhartha daoibh, go bhfaighidh sibh leanbh á fháscadh i gcrios ceangail agus é ina luí i mainséar. Agus i dtobainne b’shiúd slua de shluaite na bhflaitheas i gcoimhdeacht an aingil agus iad ag moladh Dé agus ag rá, “ Glóir do Dhia in ard na bhflaitheas, agus síocháin ar talamh i measc daoine a bhfuil aoibh aige iontu.” Agus nuair a d’imigh na haingil, dúirt na haoirí le chéile, “ Téimis soir go Bétlehem..”Agus chuaigh siad ann le deifir, go bhfuair siad Muire agus Iósaf, agus an leanbh ina luí sa mhainséar.

(Lúcas 2, 1-16) Rinne an Canónach Oirmh.Cosslett Ó Cuinn an t-aistriúchán seo ón Revised Standard Version agus ón Ghréigis. D’oibrigh sé mar shagart de chuid Eaglais na hÉireann i mBun an Phobail sna 1930í. Foilsítear an sliocht seo le caoinchead Chumann Gaelach na hEaglaise.