Seanfhocail

Am saoire! Mar sin de, beidh sos againn an tseachtain seo. Amharcaimis ar chúpla seanfhocal. Bainigí sult astu agus bígí ag foghlaim! Holiday time.

We will have a break this week. Let’s look at some proverbs. Enjoy them and learn from them!

Aithnítear cara i gcruatan. A friend is recognised in hardship.

Is fuar an rud clú gan chara. Fame without a friend is a cold thing.

Ná pós bean (fear) gan locht, mar níl a leithéid ann. Don’t marry a woman (man) without a fault, for there is no such person.

Bíonn dhá insint ar gach scéal. There are two ways of telling every story. (There are two sides to every coin.)

Cuir an breac san eangach sula gcuire tú sa phota é. Get the trout into the net before you put it in the pot. (Don’t count your chickens before they are hatched.)

Is éasca caint ná coisíocht. Talking is easier than walking. (It is easier to talk about something than to do it.)

Is fearr rud maith daor ná drochrud saor. An good expensive article is better than a bad cheap one.

Is fearr marcaíocht ar ghabhar ná coisíocht dá fheabhas. Riding on a goat is better than walking, no matter how good the walk.

Sonas ort agus séan, agus an chuid eile dom féin. Happiness and prosperity to you and what is left over to me.

Ní raibh ‘maith go leor’ go maith riamh. ‘Good enough’ was never good.

An duine atá caifeach lena óige, beidh sé bocht ina aois. The person who is wasteful when he is young will be poor when he is old.

Giorraíonn beirt bóthar. Two people shorten the road.(Two hands are better than one.)

Ní dhéanfaidh smaoineamh an treabhadh duit. Thinking won’t do the ploughing for you.

Bíonn caora dhubh ar an tréad is gile. There is a black sheep in the brightest flock. (Every family has its black sheep.)

Más mian leat do mholadh, faigh bás; más mian leat do cháineadh, pós. If you want praise, die; if you want criticism, get married.

Molann an obair an saor. The work gives praise to the craftsman, (You can judge a person by his work)

An rud a chíonn an leanbh, níonn an leanbh. What a child sees is what a child does.

Ní mhealltar an sionnach faoi dhó. A fox is not fooled twice.

Beatha teanga í a labhairt. A language lives through people speaking it.

Oíche aerach is maidin bhrónach. A merry night and a sorrowful morning.